Direction des Oeuvres Universitaires de BOUIRA

Ouverture d’une nouvelle résidence universitaire pour filles 1500 lits */* Le Directeur des oeuvres universitaires de BOUIRA, CHAFAI BOUZIR, a partagé, ce matin, avec des autorités de la wilaya, la famille des médias sa fête nationale le 22 octobre de chaque année */* Mr CHAFAI BOUZIR, le Directeur des oeuvres universitaires de Bouira, partage avec les autorités de l'État et de la sécurité et la famille révolutionnaire les célébrations de la journée nationale de la migration le 17 octobre de chaque année

Document sans titre
Annonce Recrutement 2018
Bouira le: 12/12/2018

 

 

Bouira le: 06/11/2018

 

 

 
18 نوفمير 2018
الفوج الأول
   
الملاحظات تاريخ الميلاد اسم و لقب
المترشح
الرقم
  1994/03/03 علالي بلال 1
  1969/08/19 طهير بوعزة 2
  1972/10/16 بوخلشوفة كمال 3
  1977/03/02 رواقي موراد 4
  1985/12/08 حماد سفيان 5
  1971/11/14 بن عون جلول 6
  1981/09/08 محند رشيد 7
  1981/04/13 خليفي مصطفى 8
  1997/08/25 توام اعمر 9
  1979/08/07 مناوي كريم 10
  1979/10/09 زمور سفيان 11
  1968/05/17 يحياوي بن دعاس 12
  1981/07/30 طالحي سفيان 13
  1980/04/08 فلاك سليمان 14
  1980/07/12 عثمان لعزيز 15
  1972/05/01 عيداوي كمال 16
  1990/04/24 بوعزيز عمار 17
  1988/05/02 مشرف عامر 18
  1982/06/04 خليفي كريم 19
  1983/06/11 سعيدي مجيد 20
  1987/12/09 بلعباس عزيز 21
  1987/09/08 بلعارف كريم 22
  1985/08/02 شيخي محمد 23
  1987/05/24 دادون رزقي 24
  1978/08/14 كبوش مراد 25
  1981/12/24 بن جايت معمر 26
  1988/06/20 عبد الله حمزة 27
  1979/10/06 بليلي عبد الفتاح 28
  1985/10/14 دحماني حسان 29
  1985/06/08 سعيدي كريم 30
  1990/11/20 بن سليماني محمد أمين 31
  1992/01/26 لعراضي حمزة 32
  1988/02/29 صفاح عادل 33
  1982/08/27 سلام فاتح 34
  1989/01/03 عفان حكيم 35
  1980/07/21 ماقري رشيد 36
  1985/10/20 طابوش أحمد 37
  1984/06/22 بقار مصطفى 38
  1990/05/27 قالية وليد 39
  1990/01/13 بن طاهر احسن 40
  1982/07/28 عتيق حسان 41
  1988/01/25 بلعربية محمد 42
  1983/02/12 طهراوي موراد 43
  1986/09/11 خلافي فضيلة 44
  1984/02/09 اسماعيل حكيمة 45
  1978/04/20 بن زيدان رشيد 46
  1991/05/03 هيشور حمدان 47
  1980/02/19 محمد شريف براهيم 48
  1981/05/23 صياد فريد 49
  1977/11/15 عزي عثمان 50
  1991/07/22 محمدي عادل 51
  1979/07/02 حميدي سليمان 52
  1975/12/06 علي محاد علي 53
  1987/11/05 بودينة عمر 54
  1988/05/28 زعروري محمد 55
  1986/04/07 رقيق فاتح 56
  1990/02/19 بن عون أمين 57
  1975/09/26 بونوة سليم 58
  1987/11/01 بناي مولود 59
  1984/12/12 عليم كهينة 60
  1979/03/16 عليان عبد القادر 61
  1976/03/09 نواح ميلود 62
  1990/09/11 طيبي سيد أحمد 63
  1981/12/24 أيت مرار عاشور 64
  1995/02/16 بنينال يوسف 65
  1994/09/19 خالد عبد الرحمان 66
  1977/08/18 عزوز يزيد 67
  1974/03/26 عبادة فاتح 68
  1980/12/24 فاسي عبد النور 69
  1970/01/01 تيس بوزيان 70
  1985/01/10 يوسف عادل 71
  1975/12/01 باشا كمال 72
  1974/05/04 عاصمي لخضر 73
  1982/03/21 مرازي مصطفى 74
  1979/11/07 درايفي سماعيل 75
  1991/09/22 قري محمد 76
  1983/06/30 سعيداني عادل 77
  1991/04/07 عبد الله عبد الرحمان 78
  1991/11/23 قاسي سيد أحمد 79
  1995/11/21 حملاوي شارف رضا 80
  1997/10/07 طايبي احمد 81
  1986/12/13 بن عامر اسماعيل 82
  1979/09/14 جقبوب سعيد 83
  1989/06/17 بوعمرية علي 84
  1985/04/11 رباحي اسماعيل 85
  1980/01/26 لواشرية مصطفى 86
  1996/02/22 مناوي اسماعيل 87
  1992/04/23 سريج كريم 88
  1982/02/01  يطو سليمان 89
  1981/03/25 كسالمي سعاد 90
  1990/04/07 رماش رمضان 91
  1990/07/22 كسالمي وردة 92
  1993/02/09 داني لياس 93
  1979/09/12 بن بو عبد الله سمير 94
  1990/01/04 جرالفية فاروق 95
  1988/02/04 حماز خليف 96
  1973/01/21 زوقاري عثمان 97
  1988/01/05 ميهوبي نور الدين 98
  23/11/1980 حديوش مصطفى 99
  1988/06/18 خضاري أسامة 100
  1982/09/19 هروس محمد 101
  1988/06/06 عبددو ناصر 102
  1992/06/26 عزيب صالح 103
  1981/01/26 سميلي ميلود 104
  1986/09/06 تودرت الياس 105
  1982/09/16 مهديد دليلة 106
  1985/10/23 قوادري فاروق 107
  1975/03/26 رماش رشيد 108
  1993/12/01 بوعافية خالد 109
  1982/05/06 طالس ابراهيم 110
  1985/06/02 نعمان نور الدين 111
  1980/06/22 عجو حكيم 112
  1975/04/09 عتيق عياش 113
  1988/12/24 قرين حفيظ 114
  1990/05/25 داودي يوسف 115
  1982/08/05 كراش العيد 116
  1985/06/26 منصوري وليد 117
  1976/10/10 عبدي العمري 118
  1994/09/21 شعال حذيفة 119
  1982/09/10 مواسي حسين 120
  1994/02/14 لشهب كريم 121
  1980/11/28 عقاق عزيز 122
  1975/02/11 انهيتي رشيد 123
  1971/12/23 زيدات كمال 124
  1990/02/17 حسيب عبد القادر 125
  1982/01/31 دوايدي نور الدين 126
  1982/05/23 فاسي مراد 127
  1997/08/28 قطاف زكريا 128
  1991/07/08 واكلي سليم 129
  1991/09/30 مواق محمد 130
  1992/07/02 داود إسلام 131
  1974/04/25 قنون بوعلام 132
  1995/08/05 تومي لمين 133
  1986/02/16 صياد علي 134
  1975/06/03 بشلاغم محمد 135
  1981/01/10 ماضوي طيب 136
  1988/10/02 بوشريط فوزي 137
  1990/12/31 كريش حمزة 138
  1984/12/11 قوري سمير 139
  1988/02/27 جقبوب سليمان 140
  1995/03/12 بلخير ساعد 141
  1983/05/11 قارو شريف 142
  1983/11/05 ميري نور الدين 143
  1975/01/05 مسلم مراد 144
  1991/08/27 بوخشة زكرياء 145
  1992/09/15 حملاوي ميلود 146
  1978/08/18 بلقاسم حسان 147
  1984/02/15 جعدي عمرو 148
  1986/03/01 كريمياي محمد 149
  1973/07/10 سعيداني محمد 150
  1978/10/30 بوليل اسماعيل 151
  1993/02/11 طاهري محمد 152
  1977/12/13 بودينة عبد الرزاق 153
  1989/03/11 ططار سمير 154
  1996/05/05 صياد يوسف 155
  1993/03/11 بلعارف عادل 156
  1988/12/19 بوطاوس فارس 157
  1979/11/20 علواش بوعلام 158
  1993/10/20 عاشوري حمزة 159
  1985/01/04 عميرات سليمان 160
  1989/11/26 خابو حسان 161
  1986/05/31 سميلي فؤاد 162
  1975/02/08 دحماني علي 163
  1988/04/22 رزقي مجيد 164
  1991/07/28 مدوري محمد 165
  1990/04/15 شايط عميروش 166
  1984/08/13 حداج رابح 167
  1990/05/11 طيلب سيد علي 168
  1987/04/03 سريج ابراهيم 169
  1987/08/16 عساس جمال الدين 170
  1984/02/22 معوش جلال 171
  1996/12/18 بوشوكة سامي 172
  1983/09/04 لهواري علي 173
  1991/11/02 طوطاوي عبد النور 174
  1990/06/24 بوسبعين كمال 175
  1986/03/13 واكر مهدي 176
  1991/12/14 عزيب حسان 177
  1979/11/25 قليل ربيع 178
  1982/09/10 عنصر بوزيد 179
  1977/06/07 عالم عبد الحميد 180
  1979/10/13 بلغانم امحمد 181
  1990/03/14 عليم محمد 182
  1988/07/19 باحمد علي 183
  1993/02/23 عوادي عمرو 184
  1984/03/23 هارون كمال 185
  1980/03/17 بوفركاس محمد 186
  1988/07/04 علالي نبيل 187
  1975/05/19 دريسي علي 188
  1980/05/06 رقيق ياسين 189
  1984/01/28 صياد علي 190
  1986/02/25 زعراط كمال 191
  1993/04/17 بلحامدي يعقوب 192
  1994/09/11 شريد حمزة 193
  1987/07/27 بولعراس حمزة 194
  1981/01/08 زناتي اذير 195
  1977/08/27 ولباني كريم 196
  1988/11/17 وعلي فارس 197
  1982/06/30 خاوني أحمد 198
  1982/10/28 قاسي عبد العزيز 199
  1989/10/26 بوشراعين حموش 200
  1972 خرباشي اعمر 201
  1981/08/07 قاربي رفيق 202
  1984/02/24 بورقبة فريد 203
  1979/03/07 بوزيدي احمد 204
  1984/11/16 بغدالي عبد الهادي 205
  1988/03/02 سليماني الحواس 206
  1993/05/14 ساعد ياسين 207
  1989/08/01 سطحوم نورالدين 208
  1994/04/16 زوبيري محمد 209
  1983/10/04 قارو بلخير 210
  1990/02/12 منصوري ناصر 211
  1974/03/13 بوخلف علي 212
  1975/05/04 بن زيتون احمد 213
  1983/03/24 رفيف الهوادف مسعود 214
  1980/05/03 مقراني حميد 215
  1970/10/07 بقار محمد 216
  1984/07/01 رملي محمد 217
  1979/01/01 شابي حكيم 218
  1982/03/16 عطا الله رابح 219
  1996/07/02 طاير يوسف 220
  1993/05/30 خرباشي لخضر 221
  1988/02/11 كرميش فتحي 222
  1985/01/22 بوعروج جمال 223
  1990/09/24 حمري زكرياء 224
  1995/07/17 ميراد لياس 225
  1990/06/02 مسيلي لخضر  226
  1978/03/16 دهماص محمد 227
  1993/10/01 بودبزة ناصر 228
  1982/11/29 شعبان شاوش حميد 229
  1990/07/25 مسعودي اعمر 230
  1991/05/22 عدار توفيق 231
  1988/07/30 عزوق محسن 232
  1981/07/25 غشام عمرو 233
  1996/09/26 بواب محمد 234
  1973/01/03 صناعي عبد الرحمان 235
  1989/07/29 جوماد اسلام العربي  236
  1986/12/26 بوبحيرة اسماعيل 237
  1996/10/27 مرزوق مهدي 238
  1970/07/31 مخطاري حكيم 239
  1977/09/05 رقابي طاهر 240
  1976/03/09 بوشلقيع محمد 241
  1983/02/03 فودي توفيق 242
  1977/04/23 بوديسة يزيد 243
  1969/05/18 حملاوي عبد القادر 244
  1976/05/14 تونسي عبد الرحمان 245
  1987/10/21 دحماني مسعود 246
  1971/05/26 عنتر مولود 247
  1995/11/26 بن شيخ عبد القادر 248
  1989/04/04 دروغ امين 249
  1978/01/08 روان فاطنة 250
  1980/07/07 محمد شريف سليمان 251
  1996/09/12 رملي دحمان 252
  1979/06/02 عثماني احمد 253
  1981/11/06 عبديش جمال 254
  1985/01/26 بلخيري عبد المالك 255
  1975/06/06 صدقاوي حكيم 256
  1982/09/17 عياد موسى 257
  1986 سوداني حمزة 258
  1989/01/14 سالمي فاتح 259
  1985/05/28 كسيرة مراد 260
  1989/11/19 قانة سعد 261
  1975/03/08 ميهوبي فريدة 262
  1991/07/12 معيز محمد عمر 263
  1976/09/16 حدوش جمال 264
  1987/08/22 سايح وليد 265
  1993/11/17 فارهي عماد 266
  1977/04/17 باش محمد 267
  1994/04/24 قاسي سليم 268
  1989/12/23 رافد الوناس 269
  1982/04/01 بلعيدي احمد 270
  1986/10/28 طابلي عادل 271
  1985/04/22 موسوني لياس 272

 

 19 نوفمير 2018 الفوج الثاني
   
الملاحظات تاريخ الميلاد اسم و لقب
المترشح
الرقم
  1977/10/18 مجاوري معيوف 273
  1970/02/16 عروس محمد 274
  1986/01/26 براغ السعيد 275
  1984/08/04 ربيع عبد الرزاق 276
  1989/09/21 كحال رضا 277
  1992/08/02 وادفل صديق 278
  1988/01/09 شلوش صالح 279
  1985/10/27 حمدي احمد 280
  1986/06/14 دواني جمال 281
  1985/01/13 قاسيمي عبد الكريم 282
  1984/02/24 بورقبةفريد  283
  1988/05/09 الورعادي زوبير 284
  1985/04/23 عون رابح 285
  1989/11/24 ماضوي حمزة 286
  1989/12/18 عيبة صابر 287
  1984/10/04 العمري عبد القادر لمين 288
  1986/10/20 درقام محمد 289
  1988/06/11 ركيبي بشير 290
  1997/06/23 طرافي سيد علي 291
  1986/01/28 توات عبد النور 292
  1987/06/11 مجدول كمال 293
  1990/10/29 معوش هشام 294
  1992/04/11 نجار سعيد 295
  1981/04/09 بوعمرية فريد 296
  1984/02/24 إدحماني سمير 297
  1986/11/19 بوتاتة رشيد 298
  1977/09/30 بوجاوي عمر 299
  1993/02/13 بوعمرية مراد 300
  1987/03/07 قرفوف سيد علي 301
  1978/08/30 صحراوي مالك 302
  1986/03/22 امغار بلال 303
  1989/06/07 بوزير بلقاسم 304
  1982/10/21 معيوف فريد 305
  1981/08/04 الوناس رشيد 306
  1978/02/27 باشا علي 307
  1991/06/06 شريشي عبد الحق 308
  1975/01/27 جفال سفيان 309
  1981/07/06 ثلجون نبيل 310
  1969/08/07 معدون مصطفى 311
  1984/07/27 صاحي محمد 312
  1985/11/10 بوسبعين العربي 313
  1981/03/18 فرهي اسماعيل 314
  1983/07/11 سيليمي سعيد 315
  1969/06/15 حاج موسى رابح  316
  1987/08/14 شعال علي  317
  1994/03/16 عباس وليد 318
  1993/01/21 منصوري سعيد  319
  1998/12/18 علواش ارسلان 320
  1989/09/23 خلفاني اعمر 321
  1983/07/02 رجدال رفيق 322
  1980/03/12 لعليقي علي 323
  1973/11/21 قالية صديق 324
  1978/08/25 سلامي حليم 325
  1985/01/07 نجاري مقران  326
  1980/11/19 طالبي سمير 327
  1968/06/17 مداني يحيى 328
  1997/07/20 بودبزة عادل  329
  1974/01/07 بوقرن كمال 330
  1988/03/04 فضيل باشا عبد المالك 331
  1974/03/02 سيني ساعد 332
  1985/10/27 حبي سمير 333
  1981/06/19 لغواق صفيان 334
  1984/01/30 مزيود رابح 335
  1993/09/22 الشيخ صلاح الدين 336
  1980/12/13 بوتيقان كريم 337
  1982/07/23 رزقي فريد 338
  1973/01/01 سميلي كمال 339
  1989/11/03 جدو نصرالدين 340
  1984/06/10 جدو سليم 341
  1986/12/19 ولحاسي حمزة 342
  1989/02/01 رواقي هيشام 343
  1996 بريكي عبد الله 344
  1988/09/02 مقراني بوعزيز 345
  1969/05/23 بشير نورالدين 346
  1986/05/30 حمصي سفيان  347
  1976/05/29 براهيمي محمد 348
  1992/06/11 قدور شريف 349
  1986/09/06 بوترعة رفيق 350
  1989/06/19 غزالي حسام 351
  1976/05/25 عالم سليمان 352
  1990/04/18 بلعباس الياس 353
  1990/11/25 باشوش هشام 354
  1988/05/17 مزراق السعيد 355
  1983/03/10 ديلمي فيصل 356
  1991/01/04 قناوي أمين 357
  1991/10/29 جفال محمد 358
  1979/05/06 زرقاني سعيد 359
  1976/08/29 مزين نور الدين 360
  1976/05/21 زروقي سعيد 361
  1985/06/12 جلاوي اسماعيل 362
  1981/02/15 براهيمي عبد الحميد 363
  1990/05/12 شحاط بعيس فتحي 364
  1996/04/11 العمري كريم 365
  1988/04/04 بن طاهر اسماعيل 366
  1987/11/08 تقار حاج 367
  1986/02/06 غضبان نبيل 368
  1986/09/09 دراج عامر 369
  1983/07/17 قاسم ابراهيم 370
  1992/11/03 زوار علي 371
  1992/06/21 طلال سيف الدين 372
  1989/01/26 بوعمرية فتحي 373
  1992/02/22 بوعمرية شعبان 374
  1983/04/12 بومكواز كريم 375
  1987/03/02 بن سنوسي يوسف 376
  1974/03/21 ايت سليمان محند اعراب 377
  1989/06/19 داود هشام 378
  1985/09/16 تمزي خالد 379
  1990/12/13 أودير توفيق 380
  1968/12/17 مناد رمضان 381
  1996/02/18 منصوري عبد النور 382
  1991/03/13 دريزي أمين 383
  1982/04/01 عزوز مراد 384
  1994/08/24 بوخروبة كمال مصطفى 385
  1989/11/18 معاش طاهر 386
  1985/12/18 موساوي سفيان 387
  1983/03/31 خلوفي فوزي 388
  1996/12/01 طيلب سليمان 389
  1985/09/10 مرجي عبد النور 390
  1991/10/02 ساعد رشيد 391
  1993/11/06 بوصيقع موسى 392
  1969/10/27 العربي شريف كريم 393
  1977/05/25 بوترعة فريد 394
  1985/03/03 مقراني يزيد 395
  1990/04/20 مزيان سليمان 396
  1988/01/23 حداد حسان 397
  1980/07/07 بسو محمد 398
  1970/02/16 بوطريق محمد 399
  1984/02/28 طالي معمر ناصر 400
  1981/11/14 رزوق بلقاسم 401
  1975/04/28 تالي محمد صادق 402
  1979/05/31 صادق سعيد 403
  1983/11/03 قالي زرارقة عزالدين 404
  1974/10/10 بلعربية عمر 405
  1989/06/30 زاير عمر 406
  1982/02/20 نجوعي محمد 407
  1988/09/24 درقام فارس 408
  1990/06/09 سمار محمد 409
  1992/09/17 دحماني حمزة 410
  1987/07/20 دحماني سعيد 411
  1983/11/11 حاج عيسى حسان 412
  1987/06/22 العمري ياسين 413
  1990/01/27 عزي احمد 414
  1983/02/23 منصر فاتح 415
  1974 بن براهيم لخضر 416
  1979 بوزيدي عيسى 417
  1983/06/24 لعلاوي حسان 418
  1976/07/08 بن وجاح احمد 419
  1989/12/16 هروس يونس 420
  1991/04/10 سحالي قاسي 421
  1982/08/12 شرشور جمال 422
  1980/09/05 رياحي كمال 423
  1992/02/02 عوادي وليد 424
  1986/02/03 شرفي نور الدين 425
  1995/02/14 مادي عبد الحق 426
  1972/03/17 خيتر احمد 427
  1971/09/29 ميلودي رابح 428
  1974/01/18 هبول براهيم 429
  1985/12/22 بوطريق يونس 430
  1994/02/03 عتيق وليد 431
  1987/09/07 عثمان جمال 432
  1980/01/27 عصماني بوعلام 433
  1982/04/19 عشيط لخضر 434
  1978/12/23 دوار كمال 435
  1974/04/08 سالمي ميلود 436
  1981/09/01 معمر احمد 437
  1991/11/23 ركيبي عادل 438
  1977/04/02 مدربل ناصر 439
  1980/07/31 بساعد عبد المجيد 440
  1970/02/08 بلال بلقاسم 441
  1987/09/17 سالمي عادل 442
  1978/10/20 شيخي محمد 443
  1981/03/13 عزوق كمال 444
  1989/06/18 عيسو حمزة 445
  1982/01/23 عثماني الطاهر 446
  1990/01/09 خادر حمزة 447
  1980/08/07 دموش محمد 448
  1981/01/16 علواش حكيم 449
  1993/07/26 معلاوي نعيم 450
  1985/11/13 ميهوبي حمزة 451
  1994/02/08 عنتر علي 452
  1983/04/06 العمري حسان 453
  1994/11/14 زوايد فريد 454
  1981/11/16 عثماني عزيز 455
  1983/11/14 الوهاب احسن 456
  1986/04/07 طيبي محمد 457
  1987/01/08 ميهوبي سفيان 458
  1983/07/23 بانوح زهير 459
  1976/04/04 معاتقي جمال 460
  1983/01/14 دريسي عبد الرزاق 461
  1981/11/04 كيشو محمد 462
  1976/08/21 رمام محمد 463
  1985/09/02 مزين صادق 464
  1995/11/10 طابلي عصام  465
  1982/11/22 حفصي محمد 466
  1984/07/13 بوسليماني توفيق 467
  1979/05/24 جلاوي ماليك 468
  1970/02/17 عرعار نايلية 469
  1982/02/28 عداج موسى 470
  1984/03/09 دوار فريد 471
  1977/03/14 حمداش لوناس 472
  1986/08/03 عيقون يزيد 473
  1981/01/18 شربي حكيم 474
  1969/03/01 معروف محمد 475
  1986 حابي احمد 476
  1976/08/27 عبدلي علاوة 477
  1984/05/12 سعدون محمد 478
  1973/06/20 عزاز محمد 479
  1982/10/27 حابي كريم 480
  1982/12/29 بوطال محمد 481
  1992/01/29 بوبحيرة مالك 482
  1979/12/09 قاوة فريد 483
  1998/07/02 بن محفوظ محمد 484
  1977/03/08 حاجو طارق 485
  1980/04/26 زكنون امحمد 486
  1992/09/19 شويح حكيم  487
  1980/07/31 تالي صالح 488
  1983/10/04 نجاري عبد الحق 489
  1990/03/14 كبوش سعيد 490
  1983/01/08 بلعريبي علاوة 491
  1993/09/25 دريبين محمد رؤوف  492
  1989/02/21 دايري محمد امين 493
  1973/12/10 حمداوي فايزة 494
  1983/12/16 دغديش مولود 495
  1990/03/26 غول احمد 496
  1987/03/29 حمري طيب 497
  1977/08/05 جمعي حميد 498
  1976/04/06 جمعة حكيمة 499
  1975/02/27 باهي حموش 500
  1984/09/22 فراح ابراهيم 501
  1979/11/04 شعبان شاوش حكيم 502
  1984/07/25 رمام حمزة 503
  1978/04/20 أوجيط حكيم 504
  1986/01/16 عبود مزيان 505
  1983/10/01 يوسفي مصطفى 506
  1982/04/10 حلوان أحمد 507
  1982/08/27 بوعفو رشيد 508
  1975/06/02 بوتماني رشيد 509
  1984/03/23 قلال ياسين 510
  1985/11/30 معيز حمزة 511
  1974/11/06 العمري بلعيد 512
  1977/11/01 دريسي فريد 513
  1994/09/21 بحري يزيد 514
  1986/09/27 بلعيدي عاشور 515
  1992/08/23 دهيليس كريم 516
  1996/07/30 مداح وليد 517
  1971/11/12 زوقاري رشيد 518
  1972/04/23 عركات محمود 519
  1991/12/29 جليد سمير 520
  1973/09/06 قالية جمال 521
  1994/03/30 بوشراعين شفيق 522
  1986/07/13 صديقي فريد 523
  1980/07/15 بلعربي جمال 524
  1992/09/10 روطان رابح 525
  1990/04/02 بعزيز رابح 526
  1982/10/01 عركات عبد الرزاق 527
  1982/02/27 سليمي سعد 528
  1992/02/24 حميدي ناصر 529
  1977/12/29 جدو فؤاد 530
  1994/01/30 عميري لونيس 531
  1981/05/17 قوري مصطفى 532
  1966/08/21 باحمد نعيمة 533
  1989/04/06 بلوني مرزاق 534
  1994/09/27 بورويبة أحمد 535
  1986/06/25 خرشي جمال 536
  1985/07/29 بن بوزيد محمد الهادي 537
  1993/08/02 بوعمرية مبروك 538
  1992/01/16 عفون فاتح 539
  1970/12/10 طاهري رشيد 540
  1984/09/23 لعلاوي كريم 541
  1992/06/30 بغدادي عزيز 542
  1991/05/06 بوخروبي جمال 543
  1981/02/15 زاوي طارق 544
  1991/04/10 حاجي رمزي 545

 

 21 نوفمير 2018 الفوج الثالث
   
الملاحظات تاريخ الميلاد اسم و لقب
المترشح
الرقم
  1975/10/26 سعدون أحمد 546
  1985/12/07 كرمية عبد الرزاق 547
  1987/10/12 حدادي محمد 548
  1992/03/09 حيدب محمد 549
  1988/04/28 حاج اعمر نعيم 550
  1997/04/20 داود أيوب دراجي 551
  1983/06/07 ملوك حليم 552
  1983/05/15 ماني خالد 553
  1976/11/20 علي محاد ناصر 554
  1995/03/31 مزيان نور الدين 555
  1980/05/26 شريف باهية جمال 556
  1989/04/04 رزقي محمد 557
  1985/12/19 خلوفي خالد 558
  1980/07/28 جواهرة مصطفى 559
  1986/08/16 خالدي حميدة 560
  1988/05/22 رزين فريد 561
  1986/09/27 جمعي عادل 562
  1988/07/22 بلحسن عادل 563
  1986/06/04 فضيل باشا أمين 564
  1992/03/27 شليقة أمين 565
  1966/05/17 ميراد اعمر 566
  1975/10/21 توام حبيب الله 567
  1996/12/07 أجراد يوسف 568
  1981/11/10 إيلال أحمد 569
  1991/07/11 حساني بلال 570
  1992/02/06 زايدي سعيد 571
  1968/04/03 فنري أحمد 572
  1984/09/14 لطرش إبراهيم 573
  1971/01/12 قصابي أحمد 574
  1985/06/16 عيدات رابح 575
  1976/11/10 زايدي مراد 576
  1977/01/07 بوعود كمال 577
  1994/05/26 لعجال عادل 578
  1986/12/19 كركار حسين 579
  1985/01/18 سلماني مراد 580
  1996/02/21 سيد أحمد فاتح 581
  1987/12/02 مريشة أحمد 582
  1985/11/05 قليل احمد 583
  1992/06/13 حديوش بلال 584
  1970/11/20 لعبيدي محمد 585
  1978 زوقاري كمال 586
  1994/09/14 قبايلي نصر الدين 587
  1986/01/14 يعقوب علي 588
  1983/12/14 غضبان سفيان 589
  1996/10/28 تيس التالية 590
  1981/10/30 عكاش مالك 591
  1990/05/11 لودنين حمزة 592
  1978/07/03 دراج صالح 593
  1987/02/09 شرفاوي يسين 594
  1982/12/27 قارو مولود 595
  1975/05/23 مطاري مصطفى 596
  1975/04/09 خوماري جمال 597
  1979/01/31 فلاك أحمد 598
  1984/02/03 عنصر سالم 599
  1990/01/08 عمار إسلام 600
  1978/11/29 مرزاق مجدوب 601
  1971 كسيرة لخضر 602
  1983/09/24 عويج ناصر 603
  1992/03/04 باشا فتح الدين 604
  1982/02/15 سي العربي امحمد 605
  1968/04/15 عيشاوي حميد 606
  1977/09/09 مزياني حكيم 607
  1999/11/07 بلعيدي نجمة 608
  1988/04/24 بوكفة رمضان 609
  1986/10/15 سعدون محمد بن أحمد 610
  1976/06/16 رحماني الوكال 611
  1998/02/03 بوعود خالد 612
  1997/01/20 أجراد سعيد 613
  1992/12/04 حميد رابح 614
  1985/03/26 عبد الكبير محمد امين 615
  1987/10/30 دقي صالح 616
  1980/09/03 بوعجينة سعيد 617
  1994/06/15 عادل احمد امين 618
  1990/01/25 حسن كمال 619
  1981/05/22 العلمي محمد 620
  1983/03/03 شنان الصديق 621
  1973/08/28 جعدي علاوة 622
  1978/05/21 منصوري صوفيا أحلام 623
  1989/08/14 بليل أحمد 624
  1989/09/25 مصباح صليحة 625
  1978/11/06 ابركان محمد 626
  1986/01/07 غضبان فريد 627
  1990/08/13 هلال جعو 628
  1989/01/30 خالدي وليد 629
  1979/04/13 قطاي عبد الرزاق 630
  1983/09/28 لعبيدي رشيد 631
  1986/07/28 علي محاد محمد 632
  1978/08/09 بوداود عزيز 633
  1988/07/08 حيدب صالح 634
  1986/05/12 منصوري سليم 635
  1976/12/28 بربار مصطفى 636
  1971/04/13 عمروش محند 637
  1992/10/10 نشاط جابري عبد الرزاق 638
  1987/05/21 زيان حسان 639
  1995/05/10 توميات مخطار 640
  1990 قليل حماني 641
  1975/03/04 بوعلي محمد 642
  1910/83 تالي حسين 643
  14/85/84 زويش حسان 644
  1992/02/03 بوعلي عبد الحكيم 645
  1979/03/28 جقبوب عمر 646
  1970/01/28 مصاب الحسين 647
  1988/01/09 المعيوف بلقاسم 648
  1985/03/09 الحواطي سمير 649
  1989/01/09 خالدي حكيم 650
  1980/07/19 بوتيقان رفيق 651
  1992/03/05 بوصالح حمزة 652
  1983/10/30 فرقاني امينة 653
  1982/05/09 بوصالح خالد 654
  1984/09/11 مداني العيد 655
  1988/10/10 رحيم عبد القادر 656
  1988/12/22 داود حسين 657
  1990/06/19 كرمية عبد المجيد 658
  1982/09/12 حملاوي محمد 659
  1990/08/01 رافع رؤوف 660
  1985/11/24 معاش نور الدين 661
  1985/09/08 نور جمال 662
  1993/11/17 كسالمي أحمد 663
  1982/03/17 جقبوب سعود 664
  1996/05/03 حملاوي كمال 665
  1984/01/11 شيخي سمير 666
  1969/11/15 مزهود فوزي 667
  1986/11/17 بوزيد عبد الوهاب 668
  1974/09/09 ديربين بلقاسم 669
  1976/11/18 خلفان لطفي 670
  1987/07/27 محجوب بلقاسم 671
  1974/11/11 قنون فريد 672
  1978/11/05 ميساوي عيسى 673
  1994/07/12 عدون عماد 674
  1992/10/05 جمعي مراد 675
  1976/11/01 شناف بشير 676
  1978/02/07 بلحجر مجيد 677
  1976/01/10 جديس جمال 678
  1975/04/21 بوطريق حميد 679
  1996/09/23 ناجم يعقوب 680
  1982/02/23 طايل جمال 681
  1980/08/21 زرقاق حمزة 682
  1983/06/18 إيكان مراد 683
  1992/10/24 بوعفو خالد 684
  1981/05/03 منصوري مراد 685
  1973/03/01 مشاط حسين 686
  1985/01/22 همالي طيب لخضر 687
  1973/05/02 بن ضيف الله عبد الجليل 688
  1997/05/12 بوعمرية العيد 689
  1992/11/07 بلقاسم نسيم 690
  1974/11/16 فراح كريم 691
  1984/10/21 لعزازي رابح 692
  1982/01/01 برجوج جمال 693
  1992/12/31 كرمية يوسف 694
  1975/02/20 لعيز عبد الرحمان 695
  1980/02/10 بوراين رشيد 696
  1985/03/30 شلالي فريد 697
  1984/08/15 اودير نور الدين 698
  1986/01/02 ناوي سعيد 699
  1975/06/03 بريان عميروش 700
  1979/08/22 عاشور مصطفى 701
  1989/03/23 عمارة سيد علي 702
  1980/01/28 العمري ساعد 703
  1981/05/21 صيقع حسن 704
  1985/03/25 علاش مبارك 705
  1971/05/07 لقواق مولود 706
  1978/11/20 مشتاق مسعود 707
  1990/03/14 وادفل عبد الصمد 708
  1984/12/18 هود نفساني محمد 709
  1993/05/20 بلحاجي سعيد 710
  1968/08/20 السايح حكيم 711
  1975/11/11 بودالي الربعي سهيلة 712
  1989/06/16 عمارة فارس 713
  1983/06/18 بوعمريران براهيم 714
  1974/03/07 مكيد ابراهيم 715
  1987/06/21 علاك ابراهيم 716
  1989/08/03 صحار سليمان 717
  1983/01/15 راقب مولود 718
  1990/06/30 معيوف زكرياء 719
  1974/06/09 عوالي محمد امقران 720
  1984/11/24 بوعزيز علي 721
  1980/09/01 اودير علي 722
  1987/11/23 مذكور خالد 723
  1985/11/13 بلعيدي نور الدين 724
  1991/04/09 بوخشبة بدر باسم 725
  1986/01/19 لوصيف مراد 726
  1977/12/09 دربال جمال  727
  1991/02/02 باصي محمد امين 728
  1983/02/07 العاصمي عدلان 729
  1989/01/18 حجار مرهون محمد امين 730
  1990/12/27 علي محاد عادل 731
  1992/10/09 طيباوي عبد الحق 732
  1980/11/04 لقديح عبد القادر 733
  1989/06/30 دالي رمزي 734
  1984/09/10 بوزنزن نسيم 735
  1981/10/10 حديوش احمد 736
  1996/11/11 ادحماني فرحات 737
  1987/02/25 بعنون حميد 738
  1976/06/28 ايت سعيد فاتح 739
  1978/11/29 عرعار حميد 740
  1995/02/19 بلال زكرياء 741
  1988/10/02 داود احمد 742
  1989/01/16 دحماني زين العابدين 743
  1988/04/17 جميل حمزة 744
  1982/01/31 هيشر صلاح الدين 745
  1988/11/23 خلفان عزيز 746
  1987/04/27 قمراوي الطيب 747
  1979/12/26 بلقاسمي مصطفى 748
  1992/07/13 بكاي نصر الدين 749
  1991/12/28 رويبي عبد النور 750
  1992/05/20 العربي محمد 751
  1985/04/25 بن يحي فوزي 752
  1978/05/09 توات امحمد 753
  1973/06/01 بن دهينة بوجمعة 754
  1981/05/18 معاش حسين 755
  1969/01/21 مزراق عبد القادر 756
  1980/09/05 متيجي سمير 757
  1981/10/24 لكحل محمد امين 758
  1995/08/29 معمر يزيد 759
  1993/11/17 سيار بوعلام 760
  1984/08/04 شويرف احمد 761
  1987/08/28 مصباحي محفوظ 762
  1991/06/15 يونسي نبيل 763
  1977/11/25 هلال صالح 764
  1991/10/19 قمالي يحي 765
  1983/01/01 بودراف رمضان 766
  1975/06/20 ميهوبي سفيان بن ميلود 767
  1984/02/20 لعموري لعموري 768
  1992/06/20 جواهرة أمير 769
  1991/08/23 مسيلي خالد 770
  1993/08/17 عباس أسامة 771
  1978/04/03 شملال محفوظ 772
  1986/08/16 انهيتي محمد 773
  1991/09/08 رافد مصطفى 774
  1981/05/10 عماري صفيان 775
  1990/08/05 بلعباس حمزة 776
  1989/12/31 محفوظ رشيد 777
  1969/02/24 باديس يحيى 778
  1981/10/02 عيلان السعيد 779
  1981/03/11 جلوط موسى 780
  1986/09/02 عوسي مسعود 781
  1983/04/16 محاد عادل 782
  1971/10/26 بلقاسم عبد الرحمان 783
  17/02/1984 سعدي محمد 784
  1964/11/11 عتيق عبد الحميد 785
  1977/06/10 درقام الحواس 786
  23/01/1980 رميلي عيسى 787
  1976/06/07 خيمود علي 788
  1981/06/09 حماني محمد 789
  1990/01/02 زادي مصطفى 790
  1975/04/20 قري موسى 791
  1991/11/28 لعلى ابراهيم 792
  1992/11/24 مصباحي حمزة 793
  1989/11/30 توهامي موسى 794
  1986/07/13 توهامي عيسى 795
  1985/02/14 الدحماني بوجمعة 796
  1977/04/05 ادحماني عبد الحليم 797
  1971/07/08 عتماني عمر 798
  1989/03/20 فلاك عادل 799
  1985/10/10 خيتر سفيان 800
  1974/05/08 قاضي نعيمة 801
  1988/09/25 خليفي سفيان 802
  1977/02/08 قوزي تامر 803
  1976/09/12 سعيداني رابح 804
  1989/05/12 تومرت الشريف 805
  1989/02/27 رزيق ياسين 806
  1966/06/13 زموش علي 807
  1982/06/10 قرازم موراد 808
  1991/05/18 عركات الياس 809
  1974/02/09 ستي حميد 810
  1985/10/04 زواغي بوزيد 811
  1990/07/07 سعدي محمد اسامة 812
  1973/12/05 قرازم محمد 813
  1979/06/12 اولباني شفيق 814
  1993/07/15 خليل بلال 815
  1989/06/02 ايجمعتين بلال 816

 

 22 نوفمير 2018 الفوج الرابع
   
الملاحظات تاريخ الميلاد اسم و لقب
المترشح
الرقم
  1975/06/13 شربي علي 817
  1984/06/25 بن سايح عبد النور 818
  1988/11/24 سالمي منال 819
  1988/08/18 بوسبعين حكيم 820
  1982/05/19 حمداش جمال  821
  1992/11/08 عنتر توفيق 822
  1986/11/30 بومدين رابح 823
  1991/02/24 بلهادي ناصر 824
  1989/06/21 براهيمي كريم 825
  1986/10/28 محفوظ احمد 826
  1992/08/31 ديلمي امينة 827
  1983/08/06 قادوش كمال 828
  1990/05/07 فارهي حسان 829
  1982/07/04 لهوازي السعيد 830
  1982/12/31 لعريبي ساعد 831
  1980/12/09 لعريبي حمود 832
  1989/07/04 عميري عماد 833
  1975/04/20 خليف اليامين 834
  1980/10/13 بن عقدي حواس  835
  1990/12/08 حملاوي حميد 836
  1987/10/15 جمعي رفيق 837
  1991/07/02 مجاوري عيسى 838
  1988/09/16 جوماد سعيد 839
  1980/01/11 عيساوي نسيم 840
  1984/01/26 تومرت عبد الحميد 841
  1992/10/27 عباس صابر 842
  1998/09/09 بوراس كسيلة 843
  1993/10/01 عماري شريف 844
  1991/08/11 جمعي سعيد 845
  1986/12/02 عقيل عمر 846
  1989/10/31 دقي سيد علي 847
  1979/09/05 قوري نبيل 848
  1992/07/25 لواشرية محمد اسلام 849
  1981/04/16 بلعانم مراد 850
  1977/06/11 نميش عمر 851
  1990/05/09 ساسي فطيمة 852
  1991/08/11 سالمي نصر الدين 853
  1997/10/08 يونسي عبد الله 854
  1986/10/22 لريك عبد المالك 855
  1990/05/23 منصوري مصطفى 856
  1990/04/05 بلعيد ياسين 857
  1976/03/05 خدير حسين 858
  1970/11/30 بيطوش كمال 859
  1978/04/04 مغداد احسن 860
  1969/05/17 بلعباس نور الدين 861
  1986/11/16 روابح ميلود 862
  1992/04/11 خليل لخضر 863
  1990/10/31 بوصبع براهيم 864
  1984/01/01 عيد محمد 865
  1975/04/23 علالو باية  866
  1993/01/17 قاسم محمد 867
  1978/11/14 سليماني محمود 868
  1991/12/25 عيدات واليد 869
  1990/02/01 عليواش مصطفى 870
  1988/08/29 غماري وحيد 871
  1979/03/03 بوراين علي 872
  1994/01/31 مطاري عبد السلام 873
  1973/08/08 مالكي دليلة 874
  1989/02/14 لعراك خليل 875
  1987/06/15 دوار سعيد 876
  1975/01/19 زان احمد 877
  1991/09/18 نفاسي عادل 878
  1988/10/08 مصاور عيسى  879
  1989/05/10 درايفي محمد 880
  1992/07/11 بوطارن واليد 881
  1984/08/26 فرهي عزيز 882
  1985/03/31 مزياني سعيد 883
  1966/02/14 بناي رابح 884
  21/02/1996 مهاية هشام 885
  1985/03/13 فطاني حمو 886
  1971/08/04 غريب كريم 887
  1989/06/11 سرين السعيد 888
  1983/05/15 سرين اسماعيل 889
  1989/09/10 ميلودي محمد 890
  1981/07/16 شاوش جمال  891
  1982/02/18 متيجي جعفر 892
  1992/08/21 ريش حمزة 893
  1990/05/01 شنافي شريف 894
  1983/03/03 رزق الله عمر 895
  1983/11/01 رزق الله نور الدين 896
  1986/12/12 زايدي عبيدين 897
  1989/01/10 حموشي رابح 898
  1987/03/01 خالد حمزة 899
  1992/09/10 بن علال فارس 900
  1987/01/26 زوبير محمد 901
  1982/08/05 دريسي ايذير 902
  1991/02/24 دوغ عادل 903
  1987/04/06 زواوي خير الدين 904
  1985/04/01 عزي علي 905
  1978/08/23 حفناوي فؤاد صبري 906
  1969/04/13 اقنوش سماعيل 907
  1982/04/24 لشهب رزيق 908
  1997/04/29 بوعمرية بلال  909
  1997/03/05 مادي فاروق 910
  1987/09/08 مزيان توفيق 911
  1974/06/27 عوان محمد 912
  1980/04/11 دريبين براهيم 913
  1986 شعبي زهير 914
  1973/09/09 باشا نور الدين 915
  1993/11/27 شاشوة خالف 916
  1977/12/26 معروف سعيد 917
  1966/09/06 رزقان عمر 918
  1997/05/19 منصوري عبد الحق 919
  1985 ثابتي نور الدين 920
  1979/09/23 مجاني رشيد 921
  1973/09/16 ربيع فتيحة 922
  1983/01/05 حديوش مزيان 923
  1988/09/25 رزيق بوعلام 924
  1985/02/23 ركيبي علي 925
  1979/01/29 نجاع عمر 926
  1978/03/14 شعبي موراد 927
  1986/09/20 دراجي سمير  928
  1987/02/23 سالمي طارق 929
  1988/10/30 بريان محمد 930
  1987/12/06 منصوري اعمر 931
  1993/12/21 عيدون حميد 932
  1981 عينوز حسن 933
  1990/11/17 زوان لخضر 934
  1974/02/11 دوقة خدوجة 935
  1979/06/04 زيدان جيلالي 936
  1985 العج مرابط ساعد 937
  1992/06/22 سوداني خالد 938
  1993/02/21 واكلي صدام حسين 939
  1974/03/07 امرزان فريد 940
  1973/11/21 براهيمي اسعيد 941
  1991/01/18 غابش حسام 942
  1979/06/03 سعدي احمد 943
  1985/08/21 جدي فؤاد 944
  1983/12/10 مزهود ردوان 945
  1983/11/04 فلاح الصديق 946
  1993/06/09 حماز عبد الحق 947
  1991/05/12 زريفي عبد الغني 948
  1975/12/10 فرفوري جمال 949
  1986/02/12 قلال سليمان 950
  1992/08/23 رقابي سفيان 951
  1981/11/17 كهان حميد 952
  1988/01/23 رباح عبد الرزاق 953
  1991/09/08 رحموني نذير  954
  1994/09/07 خلفات زين العابدبن 955
  1985/03/20 مخلوف سالم 956
  1976/05/04 عياد صالح 957
  1984/02/02 مسلم عامر 958
  1975/02/19 صعدلي كمال 959
  1989/04/07 ناجم محمد 960
  1990/11/15 عوف عماد الدين 961
  1983/09/07 هلال حسين 962
  1984/01/11 درقام تومي 963
  1966/12/19 معلم ربيع 964
  1978/06/30 عقون سماعيل 965
  1986/03/11 براقوبة فاتح 966
  1974/09/03 بوشن فريدة 967
  1976/07/22 ميهوبي فطيمة 968
  1996/09/01 حداش محي الدين 969
  1995/03/26 اولاجم سعيد 970
  1983/01/10 سعيدي جمال 971
  1984/01/15 لعزوزي حمزة 972
  1988/12/18 بوربالة العيد 973
  1983/10/24 كاسل علي 974
  1983/03/06 جفال  ناصر 975
  1989/12/17 مرهون هشام 976
  1974/07/14 قراش الويزة 977
  1988/01/09 قانة يحيى 978
  1975/05/10 رزيق محمد 979
  1971/12/20 ضيفي بوبكر 980
  1986/12/13 خروبي احميدة 981
  1986/07/30 عثماني محمد امين 982
  1978/01/16 دموش محمود 983
  1965 عباس معمر 984
  1981/04/25 مادي علي 985
  1986/08/15 طاير بلقاسم 986
  1982/03/18 زيان نذير 987
  1991/05/02 دحماني عبد الحق 988
  1971/03/26 قاسي العيد 989
  1993/11/24 شلالي صالح 990
  1981/12/26 بن عيسى يوسف 991
  1985/02/07 علواش يوغرطة 992
  1985/07/02 قيتي رفيق 993
  1982/02/27 عريب سليم 994
  1983/08/18 رباعي رابح 995
  1975/10/26 بوغرفة الحاج 996
  1976/09/12 كنوش عبد القادر 997
  1972/12/04 بوعقيل سليم 998
  1993/08/21 بن عقدي فاهم 999
  1989/07/22 تواتي اسمهان 1000
  1983/01/01 كنوش ناصر 1001
  1992/03/14 عبدوني بشير 1002
  1980/05/09 دريوش كريم 1003
  1993/09/22 عامر مصطفى 1004
  1986/11/03 مسيل عمر 1005
  1981/11/12 بلقاسمي كمال 1006
  1988/11/27 درياس حليم 1007
  1984/07/31 بلعيدي منور 1008
  1991/03/30 صاحب موسى 1009
  1982/06/22 بالعارف رابح 1010
  1981/05/04 بلال هبة 1011
  1976/06/10 مصيد رابح 1012
  1984/03/19 بلعيدي مسعود 1013
  1986/06/14 جوادي حكيم 1014
  1988/07/26 مزياني كمال 1015
  1983/10/07 روام فاتح 1016
  1979/09/10 قاسمي موراد 1017
  1990/12/14 العايب فريد 1018
  1982/07/15 مدربل محمد 1019
  1984/02/12 قصوري حكيم 1020
  1989/05/28 سكيمي حمزة 1021
  1979/05/18 نعيمي ناصر 1022
  1978/02/23 بوقرة حميد 1023
  1990/09/24 بلغانم امحمد 1024
  1994/03/26 بن يوسف توفيق 1025
  1992/07/23 وناس عبد الحليم 1026
  1992/08/21 روميطة حكيم 1027
  1971/12/10 عيسات ميلود 1028
  1984/01/23 سالمي رشيد 1029
  1994/07/24 خيثر عادل 1030
  1966/09/26 بوشية سمير 1031
  1980/06/07 حديوش مروان 1032
  1983/05/19 دواجي حسان 1033
  1992/09/24 عبد اللاوي حمزة 1034
  1988/09/27 صايت اكلي 1035
  1973 لمويسات عبد الرحمان 1036
  1980/07/20 بوطيط عبد القادر 1037
  1983/10/23 نفاسي مراد 1038
  1994/03/02 صبايحي حسام 1039
  1975/07/04 سرير عومار 1040
  1992/08/26 رحاب احمد 1041
  1988/06/11 كرمية كمال 1042
  1988/08/16 قوباع اعمر 1043
  1983/12/06 بوتيقان سمير 1044
  1992/04/08 منصوري محمد 1045
  1991/03/21 شعبي فريد 1046
  1979/03/17 زان رشيد 1047
  1991/02/24 قروسل توفيق 1048
  1985/10/03 مامش احسن  1049
  1988/02/12 صيفوان حكيم 1050
  1979/11/18 متيجي محمد 1051
  1992/11/08 سعدون مسينسا 1052
  1980/08/23 لعلى حسين 1053
  1979/02/27 لونيسي كمال 1054
  1981/01/22 بودراف سعيد 1055
  1981/08/22 حموية ماسينيسا 1056
  1973/04/02 دايري اعمر 1057
  1976/12/21 العيدلي احمد 1058
  1996/09/28 بستاني محمد 1059
  1970/02/12 ختوسي عبد النور 1060
  1971/03/03 مريخي محمد 1061
  1981/04/13 عداد رفيق 1062
  1985/06/14 ليمام نبيل 1063
  1988/01/21 لعايب مراد 1064
  1984/05/29 مطاري رشيد 1065
  1983/08/27 ولد محمد لخضر 1066
  1971/04/04 شيحاني حسين 1067
  1992/01/04 خامت السعيد 1068
  1998/01/30 خنوش سفيان 1069
  1975/04/20 لوصيف الشارف ميلود 1070
  1989/02/25 حمان نور الدين 1071
  1987/03/22 علواش عثمان 1072
  1991/04/16 جمعة العيد 1073
  1989/11/04 عبد اللاوي ارزقي  1074
  1992/05/22 ربعي فؤاد 1075
  1986/05/16 صاحي خالد 1076
  1983/10/09 العمري ارزقي 1077
  1981/07/30 روابح خالد 1078
  1983/06/02 بن عثماني عبد القادر 1079
  1990/03/01 خالدي يوسف 1080
  1986/01/30 قصاب يوسف 1081
  1993/07/12 عميش تكفريناس 1082
  1979/01/13 بشير ميلود 1083
  1979/10/07 لودنين بوعلام 1084
  1972/07/26 جمعي كمال 1085
  1978/07/12 يحياوي عزالدين 1086
  1989/10/09 حداد اسماعيل 1087
  1982/02/03 ميلودي حميد 1088

 

 25 نوفمير 2018 الفوج الخامس
   
الملاحظات تاريخ الميلاد اسم و لقب
المترشح
الرقم
  1974/05/19 لبعل احمد 1089
  1985/06/13 معاش سفيان 1090
  1971/10/04 زرقوني براهيم  1091
  1966/01/03 سمري فزيل 1092
  1993/12/10 لرادي موسى 1093
  1975/09/14 بشار فطوم 1094
  1973/04/01 جاري طاهر 1095
  1976/01/07 دقي نور الدين 1096
  1976/12/14 حمانة اسماعيل 1097
  1984/04/20 سعداوي سعيد 1098
  1979/07/22 شبوب عزالدين 1099
  1978/09/09 بلحمدي كمال 1100
  1977/04/22 عيراش علاوة 1101
  1973/06/15 بوشناف محفوظ 1102
  1972/01/02 عبد الحق جمال 1103
  1966 دوفي احمد 1104
  1996/07/31 داود عبد السلام 1105
  1981/07/02 صعدلي نبيل 1106
  1976/02/01 هبول محمد 1107
  1979/08/03 معيوف رابح 1108
  1970/10/26 عمراني شريف 1109
  1989/09/04 قارة اسماعيل 1110
  1980/01/12 سنوسي علي 1111
  1976/06/03 عليوات بلقاسم 1112
  1980/03/23 بوترعة موراد 1113
  1982/09/07 مناس مصطفى 1114
  1987/10/15 شيخ رابح 1115
  1993/04/18 عباد يونس 1116
  1978/07/27 جلوط حسن 1117
  1975/04/22 برهوش احسن 1118
  1990/05/05 رزوق ياسين 1119
  1988/09/04 شادلي يحيى 1120
  1972/03/13 عوادي اعمر 1121
  1987/03/16 سالمي اسماعيل 1122
  1984/09/20 عسكر سمير 1123
  1980/02/08 تريدي ساعد 1124
  1996/04/07 عبد المومن بلال 1125
  1975/09/25 بوطريق بوجمعة 1126
  1984/06/05 نورين كريم 1127
  1988/12/01 زوقاري مصطفى 1128
  1980/02/14 صايت حكيم 1129
  1993/07/23 بركاني فاروق 1130
  1986/05/08 دربال دحمان 1131
  1975/07/10 عوادي احسن 1132
  1986/02/18 تريكي شفيق 1133
  1970/04/02 بشير حسين 1134
  1969/07/09 يزيد محمد 1135
  1985/09/02 مشتر محمد 1136
  1984/04/23 ترجمان جمال 1137
  1985/03/17 مجاوري مراد 1138
  1993/11/11 ناير وليد 1139
  1977/10/19 بشار سميرة 1140
  1984/06/14 بلقاسم محمد 1141
  1975/06/08 بن الشيخ عبد العزيز 1142
  1981/02/06 توميرت الصالح 1143
  1990/12/08 فودي سفيان 1144
  1987/06/10 شحيليطة احمد 1145
  1995/12/04 يحياتن زكرياء 1146
  1983/08/31 عباس عبد الكريم 1147
  1984/05/19 اقشيش حسن 1148
  1994/03/10 فاضلو محفوظ الامين 1149
  1975/03/06 نعمان شريفة 1150
  1975/07/05 مني جمال 1151
  1978/02/04 قصوري عبد القادر 1152
  1982/03/10 صايت عزالدين 1153
  1993/08/28 مادي عيسى 1154
  1989/10/22 ناصري عبد القادر 1155
  1969/05/06 هود نفاسي عمر 1156
  1984/12/06 حمداش علي 1157
  1981/04/08 غمام عمرو 1158
  1982/03/02 اقشيش حميد 1159
  1995/06/05 محفوظ اسامة 1160
  1974/10/15 رحاب السعيد 1161
  1988/02/04 تاني اسامة  1162
  1991/11/13 دحماني محمد 1163
  1993/08/03 طيب عصام 1164
  1983/01/02 غول اسماعيل 1165
  1980/11/19 واكر بدر الدين 1166
  1979/11/12 ايت اكان كريم 1167
  1976/08/21 حبيش حكيم 1168
  1983/10/27 لبقع عبد الغني 1169
  1981/12/21 لعجال ساعد 1170
  1979/06/26 شريقي فارس 1171
  1980/05/01 طيب عبد القادر 1172
  1992/11/05 قاسم كمال 1173
  1992/05/08 متيجي فارس 1174
  1982/11/08 دحماني نبيل 1175
  1988/12/30 قلال مالك 1176
  1990/11/11 طاهر عبد القادر 1177
  1989/02/01 عكوش فاهم 1178
  1991 توات احمد 1179
  1987/11/10 يعقوب عبد القادر 1180
  1988/05/10 ايت عبد الله عمر 1181
  1978/11/22 شرقي هشام 1182
  1992/12/20 ايت عبد الله ماسينيسا 1183
  1975/10/09 مجاوري لخضر 1184
  1980/08/12 دعبوز بلعيد 1185
  1982/08/26 درياس حكيم 1186
  1978/05/12 لعروي بلقاسم 1187
  1984/03/10 كبير عبد النور 1188
  1988/04/21 قويزي بشير 1189
  1991/07/28 عزاز ناصر 1190
  1976/07/01 لحسن كريم 1191
  1987/09/21 طالي مخطار 1192
  1992/07/16 عيساوي ياسين 1193
  1979/07/25 شكوي حكيمة 1194
  1976/05/26 بن احمد سعيد 1195
  1982/05/24 موهوس يحيى 1196
  1980/04/13 طايبي ناصر 1197
  1988/01/07 بلفرح علي 1198
  1971/03/04 مطاري محمد 1199
  1977/05/04 جدة موسى 1200
  1973/05/03 كرمية السعيد 1201
  1976/04/12 دريبين رحمون 1202
  1982/03/14 خيثر فاتح 1203
  1975/12/19 بن عبدي بوعلام 1204
  1993/03/12 دحماني يحيى 1205
  1981/10/01 درقام ابراهيم 1206
  1983/04/30 حطاب موراد 1207
  1993/02/06 دراجي عبد الرحمان 1208
  1969/03/01 ميلودي رشيد 1209
  1992/11/29 حطاب نور الدين 1210
  1972/01/06 شوانية علي 1211
  1993/11/07 بزيط عبد الرزاق 1212
  1986/06/23 فطاني ناصر  1213
  1986/10/16 منان بلال 1214
  1995/10/14 احمان علي 1215
  1986/03/06 سلاماني بوعلام 1216
  1993/10/07 زوان حمزة 1217
  1992/04/18 حماني عبد العزيز 1218
  1978/11/30 طايبي طيب  1219
  1996/04/20 بايق حسام 1220
  1983/11/27 محمد مرابط توفيق 1221
  1989/01/26 كالون نبيلة 1222
  1989/11/12 شابي بلقاسم 1223
  1987/07/21 بوكريف مخلوف 1224
  1981/12/05 زيوش رشيد 1225
  1993/12/19 حماني عبد المؤمن 1226
  1990/12/04 مذبال اعمر 1227
  1992/06/12 بوبحيرة نبيل  1228
  1979/02/03 بلهواري سعيد 1229
  1970/06/29 خليل عيسى 1230
  1989/02/26 كعبوب ميرة 1231
  1992/07/18 لوقاني حليم 1232
  1991/09/19 زيرق محمد 1233
  1985/08/21 بلقايد مراد 1234
  1985/05/04 صبان اسماعيل 1235
  1978/08/04 عبد الرحمان محمد 1236
  1991/07/19 شويشي الياس 1237
  1986/10/28 نورين طاهر 1238
  1996/03/11 حمودي محمد خليل 1239
  1979/06/03 مردود كمال 1240
  1994/07/10 زيتوني جاب الله   1241
  1979/07/09 مريشة مراد 1242
  1997/01/07 باش عمر 1243
  1984/09/22 بوجلوة عادل 1244
  1993/10/18 يزيد محمد 1245
  1978/07/05 يزيد ربيع 1246
  1992/11/29 جعفر خوجة نور الدين 1247
  1984/07/02 حميش يسين 1248
  1990/04/14 سنوسي فاتح 1249
  1970/05/17 عمووش شفيق 1250
  1974/08/13 عويدات مصطفى 1251
  1975/07/06 رميلي السعدي 1252
  1982/03/15 بلقاضي نبيل 1253
  1977/02/13 عواس حميد 1254
  1982/12/12 زناتي مراد 1255
  1976/03/07 برجوج حميد 1256
  1980/09/20 كنوش جمال 1257
  1979/02/02 رافد عزالدين 1258
  1977/01/13 بركان حسين 1259
  1987/06/05 نوي عماد 1260
  1974/11/24 زواوي محمد 1261
  1964/11/11 عتيق عبد الحميد 1262
  1984/09/02 خوني ابراهيم 1263
  1986/03/26 بلهوان رضا 1264
  1967/09/17 صحراوي حسين 1265
  1982/11/14 باجة حميد 1266
  1987/11/16 قرمال فوزي 1267
  1983/05/17 عليقي نبيل 1268
  1995/08/25 رعاد منير 1269
  1966/10/09 حلواني محمد  1270
  1983/11/19 اروان عمر 1271
  1969/09/08 جماح علي 1272
  1983/10/27 هابط سمير 1273
  1982/04/13 عدون مروان 1274
  1974/11/26 علي تودرت ايدير 1275
  1985/04/19 رافع عادل 1276
  1987/05/22 والي مالك 1277
  1987/06/09 درقام قادة 1278
  1996/06/17 عمران منير 1279
  1988/08/23 علواش محمد امين 1280
  1992/01/31 ماحية كمال 1281
  1984/05/30 عزوز اعمر 1282
  1996/10/05 بن عبد الله يوسف 1283
  1987/11/20 تامورت موراد 1284
  1989/03/07 زايدي رابح 1285
  1990/08/17 بكاي توفيق 1286
  1979/12/27 كطار فارس 1287
  1988/11/29 ساحي عامر 1288
  1972/02/12 بجاوي رشيد 1289
  1981/05/26 نموش مصطفى 1290
  1986/08/13 قصوري حمزة 1291
  1994/05/24 نبهي سيد علي 1292
  1995/11/17 مزهود محمد ابراهيم 1293
  1968/06/22 مادي احمد 1294
  1981/08/12 طاير سليم 1295
  1988/06/21 قليل بلقاسم 1296
  1992/04/02 خالدي عبد الله 1297
  1978/05/28 بناي رشيد 1298
  1985/07/07 خالد حمزة 1299
  1983/05/08 معمر محي الدين 1300
  1975/12/04 شارفي جمال  1301
  1985/07/26 نبهي نور الدين 1302
  1978/07/29 عرعار نبيل 1303
  1993/07/23 قطاف سيهام 1304
  1980/07/20 مقراني فاتح 1305
  1977/09/30 بوزير جمال 1306
  1974/08/19 شريف كمال 1307
  1986/09/07 بوعزيز محمد 1308
  1976/07/11 داود مصطفى 1309
  1993/09/27 حماد محمد 1310
  1991/10/14 علي محاد عادل 1311
  1992/06/16 حداد ابراهيم 1312
  1983/09/12 خيثرجمال 1313
  1995/01/11 بوعمرية بوزيد 1314
  1987/01/10 عوف عمار 1315
  1989/07/10 العوادي رابح 1316
  1984/02/16 ركيبي لخضر  1317
  1973/11/05 زروقي سماعيل 1318
  1985/09/08 كحيل نبيل 1319
  1969/02/18 توات محمد 1320
  1977/02/04 زيان بلخير 1321
  1996/11/18 عبة نعيم 1322
  1985/05/25 بشامي عبد الحميد 1323
  1992/06/10 بوقرة ايدير 1324
  1977/12/22 حبي علاوة 1325
  1974/06/20 صياد حكيم 1326
  1985/04/10 رابط حمزة 1327
  1974/09/28 شداني احمد 1328
  1973/11/18 ركيبي فريد 1329
  1979/02/20 قنون جمال 1330
  1974/05/31 سماوي حمودة 1331
  1995/03/08 علي محاد محمد 1332
  1989/01/15 علي محاد حسان 1333
  1969/06/05 حميدي مبروك 1334
  1973/10/28 برزان حسين 1335
  1989/11/02 بركات زين الدين 1336
  1990/02/20 تامورت يونس 1337
  1993/09/27 نجاري سفيان 1338
  1987/10/30 عزوز عزوز 1339
  1991/01/17 بن علي محمد 1340
  1997/04/04 بوغربي هشام 1341
  1974/01/24 حمادوش محمد 1342
  1971/03/25 العيدلي بوعزة 1343
  1984/10/02 عباس محمد 1344
  1995/08/20 محند عامر  عزيز 1345
  1991/10/15 خديس محمد رفيق 1346
  1973/08/18 مقروش عبد الرحمان 1347
  1971/01/09 مزيان طيب 1348
  1994/02/23 عشرين عادل 1349
  1988/09/28 رافد محمد 1350
  00/00/1973 بغدادي سعيد 1351
  1979/11/30 زوان يوسف 1352
  1983/05/11 صفاح نبيل 1353
  1990/01/27 عبادي رابح 1354
  1985/12/02 عبدات توفيق 1355
  1984/10/15 بيبي الزهراء 1356

 

Bouira le: 25/10/2018

 

Bouira le: 21/10/2018

 

 

Cellule Informatique * Direction des Oeuvres Universitaires de BOUIRA *