La Direction des Oeuvres Universitaires de Bouira
Document sans titre

Annonce Recrutement 2016

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique.
Office National des Oeuvres Universitaires
Direction des Oeuvres Universitaires de Bouira
departement des ressources humaines

Liste des condidats

 

معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/02/26 تاريخ نشر القوائم
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل: حـارس
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
 
1986/08/15
طاير بلقاسم 
1
 
1991/06/27
جرالفية زهير
2
 
1994/02/03
عتيق وليد 
3
 
1979/08/25
همال بوجمعة 
4
 
1980/12/28
حيدب نور الدين 
5
 
1980/01/26
لواشرية مصطفى 
6
 
1981/01/26
سميلي ميلود 
7
 
1971/11/14
بن عون جلول 
8
 
1988/05/02
مشرف عامر 
9
 
1986/03/11
براقبة فاتح 
10
 
1989/07/30
بوسبعين طاهر 
11
 
1994/07/12
عدون عماد الدين 
12
 
1985/12/08
حماد سفيان
13
 
1990/04/07
رماش رمضان 
14
 
1989/09/21
كحال رضا 
15
 
1990/05/13
بوتنزار عبد الحق 
16
 
1983/10/23
نفاسي مراد
17
 
1977/04/05
دحماني عبد الحليم
18
 
1981/07/30
طالحي سفيان
19
 
1991/05/03
هيشور حمدان 
20
 
1984/12/18
هود نفاسي محمد 
21
 
1990/04/24
بوعزيز عمار 
22
 
1975/01/05
مسلم مراد 
23
 
1993/09/22
عامر مصطفى
24
 
1991/08/01
جمعي سفيان 
25
 
1977/02/24
بلحجر عز الدين 
26
 
1985/04/22
حملاوي شارف مختار
27
 
1981/04/13
خليفي مصطفى
28
 
1985/06/02
نعمان نور الدين 
29
 
1988/01/07
عاشور محمد
30
 
1975/06/06
صدقاوي حكيم 
31
 
1971/07/22
بلعزوز الهادي 
32
 
1975/09/26
بونوة سليم 
33
 
1988/10/01
عبد النور أمين 
34
 
1977/11/29
رشام رضا 
35
 
1969/05/17
بلعباس نور الدين 
36
 
1984/01/28
صياد علي 
37
 
1980/07/07
بسو محمد
38
 
1978/08/12
بوسبعين يوسف
39
 
1988/07/04
علالي نبيل 
40
 
1975/04/06
عباد محمد
41
 
1983/01/14
دريسي عبد الرزاق 
42
 
1985/06/14
تواتي عيسى
43
 
1985/03/07
زرايق جمال 
44
 
1981/09/30
بوسبعين جعفر 
45
 
1983/02/26
رحمي مصطفى
46
 
1979/05/06
زرقاني سعيد 
47
 
1987/12/06
عيساني فيصل 
48
 
1983/03/10
ديلمي فيصل 
49
 
1991/09/08
رحموني نذير 
50
 
1982/08/27
سلام فاتح 
51
 
1986/06/14
دواني جمال 
52
 
1988/03/04
بن زيتون فتح الله
53
 
1976/01/15
حمودي كمال 
54
 
1985/07/30
دموش وهاب 
55
 
1979/05/29
سلاماني مراد 
56
 
1988/11/17
وعلي فارس 
57
 
1986/01/20
قبايلي كريم 
58
 
1979/10/09
زمر سفيان 
59
 
1987/07/28
قاسيمي سفيان 
60
 
1978/12/23
دوار كمال 
61
 
1981/08/21
طاهري محمد لمين 
62
 
1987/09/08
بلعارف كريم 
63
 
1989/01/26
بوعمرية فتحي 
64
 
1993/09/25
دريبين محمد رؤوف 
65
 
1986/04/20
عاشور أحمد
66
 
1991/07/08
واكلي سليم 
67
 
1994/09/14
قبايلي نصر الدين 
68
 
1990/01/13
بن طاهر أحسن 
69
 
1989/12/20
عبد العزيز حمزة 
70
 
1983/11/14
الوهاب أحسن 
71
 
1971/07/08
عثماني عمر 
72
 
1987/12/07
حامد خوجة ياسين 
73
 
1992/08/12
بلعباس بلال
74
 
1994/10/10
بلهادي أعمر 
75
 
1981/01/11
حفناوي فارس 
76
 
1989/12/18
عيبة صابر
77
 
1988/12/21
شبوط رشيد 
78
 
1984/12/25
داودي مراد 
79
 
1986/03/24
عبد المومن أحمد
80
 
1988/09/27
أكلي صايت 
81
 
1988/12/21
بن غرابي رابح 
82
 
1982/04/06
 
حساني عبد الغني 
83
 
1988/12/24
قرين حفيظ
84
 
1990/02/12
منصوري ناصر 
85
 
1984/01/11
شيخي سمير 
86
 
1986/10/28
خيتر لخضر
87
 
1984/05/15
العيساوي كريم 
88
 
1972/05/12
نعمان رابح 
89
 
1973/02/07
درايفي طيب 
90
 
1987/04/06
العباسي محمد
91
 
1981/12/24
بن جايت معمر 
92
 
1985/06/08
سعيدي كريم
93
 
1977/04/21
شوداني محمد
94
 
1985/04/16
كركار براهيم
95
 
1989/11/30
دواني سعيد 
96
 
1988/04/22
رزقي مجيد 
97
 
1985/01/10
يوسف عادل 
98
 
1994/06/08
بن غرابي عبد القادر 
99
 
1981/04/04
مامش أحسن 
100
 
1987/11/05
بودينة أعمر 
101
 
1985/10/20
طابوش أحمد 
102
 
1990/08/05
بلعباس حمزة 
103
 
1989/01/03
عفان حكيم 
104
 
1981/02/16
دوايدي سعيد
105
 
1990/12/19
صديقي عيسى
106
 
1979/04/01
حديوش مصطفى 
107
 
1987/12/13
منصوري كمال 
108
 
1973/05/07
بوجريس نورة 
109
 
1989/10/20
منصوري سليمان 
110
 
1984/08/13
حداج رابح
111
 
1984/02/29
يونس محمد 
112
 
1984/07/13
بوسليماني توفيق 
113
 
1971/05/26
عنتر مولود 
114
 
1988/01/09
المعيوف بلقاسم 
115
 
1990/12/12
العارفي أبو بكر 
116
 
1991/07/28
مدوري محمد 
117
 
1989/10/10
خباش صابر 
118
 
1975/01/14
دواد محمد
119
 
1989/11/08
عموري حمزة 
120
 
1979/01/22
حيموم فؤاد 
121
 
1981/09/08
محند رشيد 
122
 
1985/05/20
معمر فارس 
123
 
1985/12/23
حداد عمر 
124
 
1991/01/05
عبد اللاوي يوسف
125
 
1988/02/14
بن رابح خالد 
126
 
1992/07/25
لواشرية محمد إسلام 
127
 
1979/01/22
معلاوي حكيم 
128
 
1976/04/18
معلاوي عمران 
129
 
1976/09/21
خروبي فريد 
130
 
1989/04/26
منقلاتي علي 
131
 
1982/04/04
لواشرية يوسف
132
 
1997/06/25
بوعمرية أسامة 
133
 
1990/05/27
قالية وليد 
134
 
1978/08/14
كبوش مراد 
135
 
1993/02/21
واكلي صدام حسين 
136
 
1983/08/26
ركيبي عمرو
137
 
1994/06/19
ملوك رابح 
138
 
1989/07/27
بلعارف علي 
139
 
1981/09/10
بوسنة محمد
140
 
1971/12/31
زويش ناصر 
141
 
03/07/1990
أقران فيصل
142
 
1974/06/07
مزيان سمير 
143
 
1976/10/18
عزيزي رابح 
144
 
1986/03/12
توام العيد 
145
 
1990/01/20
مكيد أحمد 
146
 
1978/10/01
شبوب بوخالفة 
147
 
1988/06/18
خضاري أسامة 
148
 
1978/10/30
مكاوي سفيان
149
 
1985/09/20
بوعمرية أحمد
150
 
1985/03/04
علام محمد 
151
 
1980/11/07
بوراس جميلة 
152
 
1981/09/22
مقران بوسعد
153
 
1975/03/08
ميهوبي فريدة 
154
 
1975/10/27
حمداش حسن 
155
 
1979/05/20
حيدب مسعود
156
 
1991/04/17
عمار وليد 
157
 
1977/02/24
صيد عبد الرحمان 
158
 
1983/02/09
داني لياس 
159
 
1989/08/29
غانمي محمود 
160
 
1975/12/04
قلال فريدة 
161
 
1981/09/15
لشهب جمال 
162
 
1985/01/09
عليوات أحمد
163
 
1983/06/11
سعيدي مجيد 
164
 
1985/10/12
عمروش مراد
165
 
1970/07/31
مختاري حكيم 
166
 
1988/08/04
غربي أحسن 
167
 
1966/12/04
العيداوي علي 
168
 
1966/09/12
زايدي محمد
169
 
1976/12/14
حمانة سماعيل
170
 
1974/12/31
حميد سليمان 
171
 
1989/10/22
جادل توفيق 
172
 
1985/02/17
دادون علي 
173
 
1990/05/15
سي يوسف عادل 
174
 
1980/07/31
تالي صالح 
175
 
1991/02/18
يونس مليكة 
176
 
1975/03/26
رماش رشيد 
177
 
1985/12/25
حشاني أمين 
178
 
1987/07/16
يزيد يحي 
179
 
1984/07/07
بعزيز فاتح 
180
 
1989/12/22
بوبحيرة أكلي 
181
 
1969/08/19
طهير بوعزة 
182
 
1990/05/09
ساسي فطيمة
183
 
1986/04/29
قصري فؤاد 
184
 
1986/06/26
طايل مالك 
185
 
1980/06/04
بوعمريران ناصر 
186
 
1988/01/23
حداد حسان 
187
 
1994/09/19
خالد عبد الرحمان 
188
 
1990/04/27
رحمي عيسى
189
 
1982/12/19
اسماعيل جليد
190
 
1984/05/29
بن سليماني محمد
191
 
1991/09/13
زايدي حسين 
192
 
1984/05/03
لعجال وليد
193
 
1985/03/03
مقراني يزيد
194
 
1984/02/03
عنصر  سالم 
195
 
1983/01/26
بوسبعين يزيد 
196
 
1974/09/01
محمد شريف عبد الحليم
197
 
1992/03/09
حيدب محمد
198
 
1982/01/18
عالم سامر 
199
 
1988/06/24
غنيمة عادل 
200
 
1984/08/04
شويرف أحمد
201
 
1980/07/28
جواهرة مصطفى
202
 
1989/03/31
بلعباس بلقاسم
203
 
1982/10/10
شحاس بايس بوزيد
204
 
1976/04/21
نويصر  بوعلام 
205
1984/07/07
شبوط عمرو
206
1995/03/31
مزيان نور الدين 
207
1984/07/31
بوستة علي 
208
1984/12/19
جحيش محمد
209
1997/06/29
بوترعة فريد 
210
1983/05/20
حموش جمال 
211
1992/11/08
عنتر توفيق 
212
1992/11/10
طجيني كريم 
213
1979/08/10
حماني رشيد
214
1990/11/20
بن سليماني محمد أمين 
215
1993/10/20
عاشوري حمزة
216
1993/08/17
عباس أسامة 
217
1979/07/30
خيري سليمان 
218
1986/06/04
فضيل باشا أمين 
219
1985/01/13
قاسيمي عبد الكريم
220
1982/12/31
لعريبي ساعد
221
1990/10/07
رمام إسلام 
222
1974/06/09
عوالي محمد أمقران 
223
1980/12/23
قلال جمال 
224
1982/06/04
حداد نور الدين 
225
1984/02/15
جعدي عمرو 
226
1990/04/05
بلعيد ياسين 
227
1983/12/27
فادلي عمر 
228
1991/09/20
نوري محمد سعيد 
229
1984/03/18
لقمان فاتح 
230
1988/11/23
قماري كريم 
231
00/00/1985
العج مرابط ساعد 
232
1980/07/26
سيدي حاكت محمد 
233
1968/04/03
فنري أحمد 
234
1988/07/06
مرار لخضر 
235
1989/01/18
قوشاش خليفي
236
1983/05/08
معمر محي الدين 
237
1985/09/26
لعواري يوغرطة 
238
1981/05/17
قوري مصطفى 
239
1980/02/16
سعدون حسان 
240
1979/07/15
بلعربي رشيد 
241
1988/07/19
باحمد علي 
242
1992/06/02
طروم عبد الله 
243
1993/03/31
داود عبد الحق 
244
1982/05/06
طالس ابراهيم 
245
1982/11/22
حفصي محمد 
246
1977/10/27
رابشي حياة 
247
1989/07/09
دراجي وحيد 
248
1990/04/05
بوسبعين محمد 
249
1982/12/27
بن أحمد جمال 
250
1975/01/29
وادي عاشور 
251
1977/07/31
خميجة فاتح 
252
1982/06/04
خليفي كريم 
253
1982/06/29
بلحاجي بلعيد 
254
1981/12/04
سجان سمير
255
1976/10/02
العوادي سمير 
256
 
04/01/1967
معاطة محمد 
257
1977/04/07
طالي معمر عبد الكريم 
258
1980/06/05
بن زيتون أحمد 
259
1985/12/20
قنداز أحمد 
260
1986/07/17
حمراوي رضوان 
261
1967/01/19
كيوكيو رضوان حسين 
262
1973/05/03
كرمية السعيد 
263
1985/01/07
نجاري مقران 
264
1981/07/13
مباركي سيد علي 
265
1982/08/18
مباركي أحمد 
266
1989/11/04
عبد اللاوي أرزقي 
267
1991/09/07
عزي سفيان 
268
1990/01/20
حيدب يوسف 
269
1970/03/05
صيد فاتح 
270
1988/03/10
بوصيقع رابح 
271
1981/06/10
طالي معمر حمزة 
272
1984/02/24
بورقبة فريد 
273
1990/06/30
زوبير نجمة 
274
1987/09/05
سيساني تكفرناس 
275
1980/12/09
لعريبي حمود 
276
1974/06/15
بوعمرية يزيد 
277
1986/09/27
جمعي عادل 
278
1972/02/14
مزراق عمار 
279
1982/01/12
دواني رشيد 
280
1983/07/13
شيخي فاتح 
281
1992/10/09
طيباوي عبد الحق 
282
1987/08/01
أرحاب حسن 
283
1983/12/18
بن عروش حميد 
284
1988/07/28
لولهة وليد 
285
1984/01/01
عيد محمد 
286
1992/05/01
غزالي مزيان 
287
1980/06/17
كبوش سمير 
288
1989/10/26
بوشرعين حموش 
289
1980/06/24
نجاري اسماعيل 
290
1985/04/02
مسعودي إسماعيل
291
1987/02/22
يعلى جعفر  حسين 
292
1986/12/26
بوعبد الله ساعد 
293
1982/05/28
تيطاح أحمد 
294
1985/02/01
بويبب سعيد 
295
1979/09/09
عشرين عز الدين 
296
1991/01/30
بوطارن كريم
297
1990/10/02
خوجة أمين 
298
1983/07/22
عبدلي محمد 
299
1982/11/26
داني نور الدين 
300
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/06 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل: حـارس
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1982/09/17
عياد موسى 
301
1992/12/05
هني سفيان 
302
1984/08/14
زويش حسان 
303
1983/07/22
لوصيف إبراهيم 
304
00/00/1973
مريخي رشيد 
305
1993/01/04
معاطة رضا
306
1988/05/19
دويب محمد الأمين 
307
1990/07/20
بوسبعين عبد الغاني 
308
1994/03/22
هاشمي محمد إسلام 
309
1986/06/17
معمر بوزيد 
310
1984/11/10
بشوش أكلي 
311
1975/04/09
عتيق عياش 
312
1972/10/20
عباد غالية 
313
1991/05/13
بوعمرية محمد أمين 
314
1979/04/24
بن زيتون قويدر 
315
1990/11/03
بدران حكيم 
316
1983/04/16
محاد عادل 
317
1987/12/27
مروشي اسماعيل 
318
1987/04/04
مزاري محمد 
319
1979/08/03
معيوف رابح 
320
1993/12/06
موزاوي عبد النور 
321
1993/11/13
حسن حسين 
322
1982/01/21
بوعزة أكلي 
323
1984/10/19
فنري سعيد
324
1977/09/01
شويرف دليلة 
325
1985/02/23
رزقي مونير 
326
1969/10/27
العربي شريف كريم 
327
1987/12/09
بلعباس عزيز 
328
1988/02/29
صفاح عادل 
329
1978/01/16
باشا محمود
330
1990/09/11
طيبي سيد أحمد 
331
1977/02/04
زيان بلخير 
332
1993/01/18
زعفر عزيز 
333
1986/08/22
زعفر فريد 
334
1984/11/01
مادي سمير 
335
1979/04/03
ميسوم نبيلة 
336
1990/06/26
بلقاسم محمد صادق 
337
1995/03/10
بانوح عبد الرزاق 
338
1995/12/29
بناي لياس 
339
1979/07/14
قاسم كريم 
340
1988/06/20
عبد الله حمزة 
341
1978/03/31
حسين الياس 
342
1990/12/16
مصباح مالك 
343
1973/10/28
برزان حسين
344
1988/07/23
سعيداني سماعيل 
345
1991/03/06
زيتوني سليمان 
346
1979/12/14
بساعد مسعود 
347
1980/07/12
عتمان لعزيز 
348
1977/02/05
موساوي جمال 
349
1989/02/22
عزي فرحات 
350
1995/02/16
بنينال يوسف 
351
06/02/198
باشوش سعيد 
352
1989/01/03
دادون بلقاسم 
353
1983/02/17
بورحلة أرزقي 
354
1976/06/10
مصيد رابح 
355
1972/03/13
عوادي أعمر
356
1993/03/10
بوسنةاسماعيل 
357
1988/08/26
سلمي نجيب 
358
1979/10/15
رشام حكيم 
359
1988/11/24
بوعمريران زهير 
360
1986/02/06
غضبان نبيل 
361
1974/10/04
كسوري كمال 
362
1987/04/03
سريج أبراهيم 
363
1992/04/23
سريج كريم 
364
1986/01/24
شابي نبيل 
365
1981/04/08
غمام عمرو 
366
1991/08/22
نشاف سفيان 
367
1971/05/05
وعيل بوعلام
368
1979/02/18
طير بلقاسم 
369
1994/07/23
نوري الياس 
370
1984/08/15
بن سليمان رفيق
371
1979/08/24
أيت عبد الرحمان زهر الدين
372
1989/12/23
رافد الوناس 
373
1986/06/23
عمارة عادل 
374
1975/11/09
دريبين عبد الكريم 
375
1991/01/10
ناشف توفيق 
376
1989/02/09
بن يطو مسعود 
377
1977/07/10
قاسي ساعد 
378
1992/06/26
فاسي يوسف
379
1981/06/22
محافضية نسرين 
380
1974/03/02
سيني ساعد 
381
1985/03/09
الحواطي سمير 
382
1980/06/17
بوعلام سليمان 
383
1975/10/31
غربي باية حميد 
384
1989/07/02
عزوز يامين 
385
1993/10/15
مشري سمير
386
1984/01/16
هبول سمير
387
1989/04/21
أرحاب حمزة
388
1989/07/03
حمداش سليمان
389
1982/10/28
قاسي عبد العزيز 
390
1988/11/13
بناني أعمر 
391
1985/11/07
حسيني رشيد 
392
1978/08/24
عبددو جمال 
393
1979/10/22
قاسي فاتح
394
1993/03/26
دحماني عبد القادر 
395
1980/09/22
أرحاب أعمر 
396
1989/03/11
ططار سمير 
397
1988/03/19
رحموني ميلود
398
1981/08/27
تيس جمال 
399
1971/01/22
بودلال أعمر 
400
1981/02/25
بن زيتون محمد
401
1993/03/27
زيوش عبد الله 
402
1983/07/02
رجدال رفيق 
403
1989/01/15
سالمي فاتح 
404
1979/05/24
جلاوي ماليك 
405
1992/08/23
دهيليس كريم 
406
1978/02/23
بوقرة حميد 
407
1991/07/12
معيز محمد 
408
1984/08/10
شرقي خير الدين 
409
1982/03/10
طعام مصطفى محمد 
410
1980/12/29
بلعباس عمر 
411
1980/03/10
محوش أحمد 
412
1984/03/09
دوار فريد 
413
00/00/1984
حمدان حمزة 
414
1974/05/21
خيتر حكيم 
415
1978/12/03
بودار فؤاد 
416
1989/06/17
عماري ساعد 
417
1985/06/18
قلال حسين 
418
1994/06/18
العمي محمد 
419
1973/03/04
العباسي نصر الدين 
420
1987/11/02
فلاحي علي 
421
1992/01/15
عزوق فتح الله
422
1988/07/30
عزوق محسن 
423
1993/10/05
يدو أحميدة 
424
1979/02/06
بوبكر موسى 
425
1970/01/31
حدوش موراد 
426
1985/10/24
قويدر محمد
427
1972/10/16
بوخلشوفة كمال
428
1977/02/27
بلعربي سالم 
429
1982/05/15
بلعميري محمد
430
1982/04/19
عشيط لخضر
431
1979/03/09
خداش يوسف
432
1990/12/08
حملاوي حميد
433
1979/11/26
شلبي لخضر
434
1986/09/06
بوترعة رفيق 
435
1989/11/05
حماني محمد الصادق 
436
1991/04/08
عمار سليم 
437
1970/02/02
ملوك دليلة 
438
1984/07/25
رمام حمزة 
439
1991/03/29
حمادو كمال 
440
1976/03/10
جمعي توفيق 
441
1977/08/05
جمعي حميد 
442
1981/10/24
رزين سمير
443
1979/01/29
بوفالة سعيد
444
1992/02/05
موجب رشيد 
445
1989/05/16
زناتي عومر
446
1984/07/27
مزراق محمد
447
1995/11/21
حملاوي شارف رضا
448
1991/06/30
زيتوني فرحات 
449
1995/01/07
لوناس محمد أمين 
450
1994/07/16
بوطالب فهيم 
451
1973/06/01
بن دهينة بوجمعة 
452
00/00/1971
غضبان محفوظ 
453
1980/08/07
رجدال رابح 
454
1988/12/27
جقبوب سليمان 
455
1968/09/01
حملاوي أحمد 
456
1961/03/04
عيباش رمضان 
457
1980/10/11
تيوتي حميد 
458
1983/10/27
لبقع عبد الغني 
459
1970/11/16
بوشلاغم بلقاسم 
460
00/00/1986
عبددو حكيم 
461
1976/05/12
بلوط محمد 
462
1980/06/28
العيداوي نبيل 
463
1988/01/05
ميهوبي نور الدين 
464
1982/07/28
عتيق حسان 
465
1995/03/06
غضبان نور الدين 
466
1992/02/02
عوادي وليد 
467
1984/08/01
بوغرفة حسان 
468
1994/03/03
علالي بلال
469
1983/05/11
قارو شريف 
470
1978/09/10
قارو لخضر
471
1994/11/05
محفوظ السعيد
472
1988/09/24
مدربل رضوان 
473
1983/03/26
فارس حسان 
474
1972/09/30
بلباري عقيلة 
475
1971/09/29
بن دهينة الطيب 
476
1983/09/30
هطال مجيد 
477
1995/12/07
بوسبعين رابح 
478
1986/05/06
شابو كريم 
479
1986/11/17
عبد الوهاب بوزيد 
480
1987/06/20
مسلم أحمد 
481
1989/11/12
شابي يلقلسم
482
1973/01/04
روميطة عميروش 
483
1979/11/18
متيجي محمد 
484
1984/07/07
شعبان مجيد 
485
1986/10/09
محفوظ الياس 
486
1976/12/07
زايدي عز الدين 
487
1985/03/25
العجابي هشام 
488
1990/08/13
ادحماني هشام 
489
1991/08/29
عمارة اسماعيل 
490
1987/01/09
ادحماني موسى 
491
1986/10/20
درقام محمد 
492
1980/01/28
العمري ساعد 
493
1985/09/02
بوثلجة عبد الله عصام 
494
1983/04/08
بوشلرب رضا 
495
1981/08/30
مني سمير
496
1972/11/11
خرباشي عمر 
497
1983/06/09
شوداني حمداش 
498
1993/03/04
شويمت مالك 
499
1993/10/17
عيسى عبد الحق 
500
00/00/1989
بوشدة سفيان
501
1978/11/29
برغوت يسمينة
502
1976/09/10
حراش السعيد 
503
1985/10/03
شرقي سعيد 
504
1994/02/01
سلمان يوسف 
505
1992/09/25
عايد عز الدين 
506
1982/06/08
ميسراني السعيد 
507
1986/05/16
العيداني نبيل 
508
1993/09/27
ركوش بلال 
509
1994/01/01
بعيلش قادة 
510
1996/11/10
خالفي عماد الدين 
511
1989/11/05
لوناس أحمد 
512
1994/02/09
مولاي إسماعيل 
513
1984/04/30
بن وريث حمزة 
514
1981/12/05
زيوش رشيد 
515
1987/12/14
براهيمي مالك 
516
01/031992
لعريبي بشير 
517
1981/10/08
عبد المومن توفيق 
518
1991/05/02
عباس محمد لمين 
519
1987/05/08
عياد رشيد 
520
1983/08/31
عباس عبد الكريم 
521
1983/11/27
أيت قارة مسعود رضا 
522
1982/11/26
خداش كريم 
523
1968/01/03
ميهوبي السعيد 
524
1974/03/01
حماش سمير 
525
1979/06/03
مردود كمال 
526
1976/09/07
هابط مخطار 
527
1991/02/25
طيان ماسينيسا 
528
1984/10/13
مزيود مراد 
529
1970/10/07
بقار محمد 
530
1990/08/22
زادي بليلي 
531
1982/08/12
عماني يسين 
532
1986/10/20
بلحجر حليم 
533
1968/05/17
يحياوي بن دعاس 
534
1975/04/16
موسى مسعود 
535
1981/07/06
ثلجون نبيل 
536
1988/04/28
حاج أعمر نعيم 
537
1986/06/05
هلال أحمد
538
1984/05/21
سعيدي يحي
539
1974/02/16
بلال رشيد 
540
1969/02/06
يونسي أحمد 
541
1979/11/13
بلعربي كريم 
542
1984/09/02
خاوني براهيم 
543
1981/09/17
عباد صالح الدين 
544
1978/06/10
عباس رابح 
545
1987/08/23
دحماني رابح 
546
1995/02/18
هادف مصطفى
547
00/00/1980
منصر كمال 
548
1984/05/15
طالي معمر وليد 
549
1988/12/19
بركان عمرو 
550
1990/01/23
كادي يونس 
551
1987/07/21
بردال أسعيد
552
1983/10/10
خرابي كريم 
553
1988/03/10
حماد موسى 
554
1972/11/20
عيفاوي سمير 
555
1986/08/03
عيقون يزيد 
556
1973/05/10
بوعمرية السعيد 
557
1980/01/12
حايد رابح 
558
1980/10/22
خالفي عبد الرزاق 
559
1968/06/16
كوفي رشيد 
560
1967/11/05
خيري رابح 
561
1974/04/26
موساوي سماعيل
562
1986/05/20
ربيع يونس 
563
1979/10/17
العربي قادة 
564
1977/12/17
تكيل عبد القادر 
565
1989/09/17
سلاماني نور الدين 
566
1988/07/08
حيدب صالح 
567
1990/01/20
ديب فارس 
568
1974/03/21
بوراين عزيز 
569
1992/06/04
العمري سفيان 
570
1978/04/14
هبول سماعيل 
571
1989/08/06
بلعارف مراد 
572
1984/08/23
حبي بن حرز فارس 
573
1981/06/16
تواتي السعيد 
574
1981/03/31
مويليد عمر 
575
1981/05/31
عزقاق رشيد 
576
1995/03/30
خليف طاهر 
577
1972/09/11
ذياب جفال عبد العزيز
578
1994/11/10
قسمي حمزة
579
1984/06/07
داود احمد
580
1984/05/05
قسمي العوبي
581
1987/09/24
رحيم رؤوف
582
1984/10/04
العمري عبد القادر لمين
583
1972/04/20
قلداسني ناجي
584
1966/12/19
معلم ربيع
585
1988/04/08
دراجي زكرياء
586
1972/12/01
مذبال السعيد
587
1976/09/06
ناوي كمال
588
1974/04/24
حميطوش يوسف
589
1977/12/18
خضراوي عبد النور
590
1977/07/19
عداج محمد
591
1982/06/17
سعدي صديق
592
1972/04/20
اوجيط حكيم
593
1976/02/02
زادي ساعد
594
1992/06/26
عزيب صالح
595
1993/03/24
لعراشي صديق
596
1982/01/27
مزين موراد
597
1985/09/14
بوهلال كمال
598
1980/09/23
بوجمعة لخضر
599
1991/01/04
تعمورت عبد النور
600
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/07 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل: حـارس
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1972/09/23
يدو ارزقي
601
1991/02/05
بن عزوز عبد الرزاق
602
1975/04/20
قري موسى
603
1976/08/27
احرس لخضر 
604
1989/10/14
شعبان ساعد
605
1993/10/29
صخري سعاد
606
1989/09/07
دحماني حمزة
607
1977/03/02
رواقي مراد
608
1985/01/17
حجار محمد
609
1989/05/04
علام محمد امين
610
1991/12/25
سويسي هشام
611
1985/06/29
مصباح بلقاسم
612
1984/06/15
شنان كريم
613
1989/03/11
عبددو قارة
614
1985/01/30
نموشي توفيق
615
1980/06/24
بن تيوة عزيز
616
1990/11/01
عرابي اسامة
617
1986/12/20
رمضان حدوش
618
1979/07/27
مسيلي رمضان
619
1989/06/12
عبد المالك عبد المؤمن
620
1984/08/15
حامد خوجة عادل
621
1984/03/02
محاد ساعد
622
1991/01/27
مصطفى لعجال
623
1981/07/14
عامر مرابط علي
624
1990/03/23
حناش فارس
625
1982/02/24
عماد محمد
626
1980/04/27
بوصافر لخضر 
627
1995/08/25
رعاد منير
628
1980/05/27
رزاوي مصطفى
629
1984/02/29
منصر احمد
630
1986/10/03
ناصر هشام
631
1984/07/02
حميش يسين
632
1988/04/14
بلحوة عبد الرحمان
633
1986/03/25
زيان قالية
634
1982/01/29
مسعودي عاشور
635
1983/01/01
بودراف رمضان
636
00/00/81
فارهي عمرو
637
1987/04/06
مقران احمد
638
1986/05/05
اوديع حموش
639
1986/11/09
حباس عمار
640
1978/04/27
عماري محمد
641
1978/01/28
مالكي عبد النور
642
1991/02/15
اسعد محمد
643
1989/07/10
العوادي رابح
644
1966/09/26
بوشية سمير
645
1984/11/17
علواش كمال
646
1990/01/17
طاهري عبد القادر
647
1969/02/05
بورعدة الصالح
648
1985/12/31
حيدرة سفيان
649
1987/07/18
جعفر خوجة وليد
650
1987/10/28
خلوفي محمد لمين
651
1977/03/06
قاسي مسعود
652
1983/02/07
اوقاسي محمد
653
1985/09/02
مزين صادق
654
1991/02/02
باصي محمد امين
655
1976/10/25
بن كحلة سليم
656
1987/02/10
بلعربية علي
657
1984/05/08
رحال حسين
658
1967/03/27
ثلجي اكلي
659
1983/06/22
كسلاني نور الدين
660
1993/07/17
عمار لخضر
661
1977/03/15
علي محاد ميلود
662
1990/06/08
عولمي بلال
663
1979/03/12
غضبان رزيق
664
1978/11/29
مجدوب مرزاق
665
1976/03/07
برجوج حميد
666
1991/07/30
برجوج عادل
667
1976/12/05
تكليجت عبد الرزاق
668
1986/04/03
كساني حميد
669
1984/10/20
بحوس جمال
670
00/00/1962
تزكرات رابح
671
1969/08/07
معدون مصطفى
672
1992/06/15
حديوش بلال
673
1985/03/15
أولمي سعيد
674
1967/01/11
دواني رمضان
675
1980/08/24
بوقليمينة اسماعيل
676
1980/03/28
سماوي عيسى
677
1979/03/16
عليان عبد القادر
678
1991/08/16
قنون يحي
679
1985/06/14
عنبر رشيد
680
1992/11/28
إمين محمد
681
1988/09/15
صناعي حسين 
682
1988/08/26
العارفي عبد المالك 
683
1975/03/24
بربار احسن 
684
1995/11/10
طابلي عصام 
685
1976/12/16
عياد كريم 
686
1980/11/15
كنتوش علي 
687
1984/10/29
بوعود بشير 
688
1988/08/08
خليفي العربي 
689
1990/10/24
زوار وليد 
690
1981/09/18
ديف رشيد 
691
1978/05/09
توات أمحمد 
692
1978/01/30
هبول عبد الحميد 
693
1983/06/20
يديوي جلول 
694
1985/03/24
عليان محمد 
695
1975/07/05
مني جمال 
696
1983/03/19
دية محمد 
697
1984/05/22
عالم عبد الرحيم 
698
1969/04/02
قارو سالم 
699
1971/07/24
بوعافية عيسى 
700
1982/02/03
إدريقان باديس 
701
1990/07/31
زعروري سعيد 
702
1985/04/17
عزيب حسين 
703
1982/07/19
مهدي حديدي 
704
05/11/1983,
ميري نور الدين 
705
1979/11/25
حجوطي عبد اللطيف 
706
1964/12/17
رشام السعيد 
707
1989/07/18
بداوي سليمان 
708
1974/05/08
خرفي أحمد 
709
1989/12/22
قارتي مهدي 
710
1968/06/25
جساس أحسن 
711
1989/11/04
حملاوي جيلالي 
712
1991/04/10
حاجي رمزي 
713
1980/02/22
بشير رضا 
714
1985/04/18
عميرات حكيم 
715
1988/02/19
مصباح الياس 
716
1994/06/04
مسعيد توفيق 
717
1974/10/08
معوش حميد
718
1987/02/25
عكوش نور الدين 
719
1977/02/13
عباس فريد 
720
1992/09/29
شتيح حسان 
721
1991/05/06
شداني رابح 
722
00/00/1985
ثعلوب مراد 
723
1996/12/21
حداد سامي 
724
1975/07/20
شبيلة محمد 
725
1992/02/17
شبيلة إبراهيم 
726
1980/03/03
بودهان فاتح 
727
1980/08/11
طايل ياسين 
728
1982/09/10
عنصر بوزيد 
729
1981/06/21
حمامي علي 
730
1993/06/14
العارفي وليد 
731
1990/06/19
كرمية عبد المجيد 
732
1986/05/03
لعريبي اسماعيل 
733
1970/11/20
لعبيدي محمد
734
1989/05/18
لعبيدي وليد 
735
1974/04/17
حسين جمال 
736
1983/08/19
بن سني خليل 
737
1987/07/05
كحلول توفيق 
738
1986/10/17
ناجم لخضر 
739
1970/09/30
العيداوي فريد 
740
1974/02/25
العيداوي فاتح 
741
1985/07/15
لودنين جمال 
742
1983/08/19
حمو عيسى 
743
1985/05/04
غانم مصطفى 
744
1988/01/20
شطابي توفيق 
745
1971/01/29
أبشيش حميش 
746
1985/05/03
سلموني فاتح 
747
1975/02/08
دحماني علي 
748
1989/02/13
دريسي أبو بكر الصديق 
749
1978/01/01
دراج عاشور 
750
1987/12/01
مزين جمال 
751
1988/03/13
نوي محمد 
752
1984/08/22
معيزي لخضر 
753
00/00/1971
يونسي قاسم 
754
1979/04/22
جلاوي مراد 
755
1984/03/14
كسالني رابح 
756
1979/10/23
قرواز سمير 
757
1991/07/07
بوركبة أعمر
758
1969/05/22
بيطوش عبد الكريم 
759
1991/03/18
عدوم خالد 
760
1975/04/21
بوطريق حميد 
761
1968/04/24
عبدي بوعلام 
762
1983/03/19
جلاوي فريد 
763
1973/04/01
بوشن شهيرة 
764
1974/09/17
جبيري سمير 
765
1992/03/04
باشا فتح الدين 
766
1986/08/31
سعيدون نبيل 
767
1984/03/23
العربي نعيم 
768
1987/11/02
طهراوي فارس 
769
1966/04/06
نوي عمر 
770
1995/04/19
سايح عمر 
771
1989/02/22
جديع عادل 
772
1987/01/28
طاجين عبد اللطيف 
773
1987/01/28
زقير رابح 
774
1986/02/19
منصوري محمد عبد الكريم 
775
00/00/1978
غماري إبراهيم 
776
00/00/1995
دمدوم عز الدين 
777
1992/06/28
طاير جمال 
778
1993/01/07
بوكليلة عبد الكريم 
779
1989/11/23
رواقي سفيان 
780
1984/01/13
بوكليلة جمال 
781
1997/10/08
عزوق سمير 
782
1973/06/15
بوشناف محفوظ 
783
1984/09/22
كامل حسين 
784
1980/03/12
عليكي علي 
785
1981/03/07
بوغربي أحمد 
786
1976/03/04
بوغربي ميلود 
787
1983/12/24
غماري خيرة 
788
1995/07/11
عمار خالد 
789
1981/12/01
وعلي لياس 
790
00/00/1974
موهوب الحميد 
791
1997/04/13
دراج محمد اسلام 
792
1984/04/15
سليمان يعقوب 
793
1979/10/16
رزاوي نسيم 
794
1982/05/10
جوادي خالد 
795
1991/06/06
شريشي عبد الحق 
796
1988/12/28
دباخ جمال 
797
1988/02/02
عالم لياس 
798
1981/03/09
شايب سمير 
799
1977/01/02
حمداش دحمان 
800
1987/09/19
حماد فاتح
801
1992/06/22
سالم عادل 
802
1989/06/18
عيسو حمزة
803
1983/01/18
سعيداني محمد 
804
1985/08/21
موسوس مصطفى
805
1985/12/15
حفصي عادل 
806
1985/07/14
باجة سمير 
807
1988/01/04
أجراد مزيان 
808
1985/11/10
شعبان شاوش أحسن
809
1990/05/07
بوزيدي صالح 
810
1988/04/29
العمري نبيل 
811
1988/07/07
بن بسام حسام 
812
1973/02/06
توات حموش 
813
1992/03/05
شعبان شاوش سفيان 
814
1978/05/22
توات جمال 
815
1992/08/26
رحاب أحمد 
816
1986/06/14
جوادي حكيم 
817
1993/02/12
طهراوي موراد 
818
1987/08/09
فراحي مراد 
819
1995/07/05
طالي عماد الدين 
820
1992/10/11
بوقرو رياض 
821
1987/05/21
جيلالي سامي 
822
1983/09/12
خيثر جمال 
823
1978/06/07
ماني رياض 
824
1987/08/06
معمر سليمان 
825
1977/04/05
العاج علي 
826
1986/11/04
طالب رفيق 
827
1984/11/09
شلالي عبد القادر 
828
00/00/1975
بوزيدي عبد الرحمان 
829
1991/08/06
يحياوي كمال 
830
1976/06/08
مزراق رشيد 
831
1972/09/19
عوادي سليمان 
832
1978/11/22
شرقي هشام 
833
1983/10/27
عباس صالح 
834
1987/04/27
قمراوي الطيب 
835
1975/06/09
خليفي فيصل 
836
1996/12/19
بسعد عبد الحميد 
837
1982/08/04
نشاف سمير 
838
1993/11/06
دواجي نسيم 
839
1996/04/04
دواجي إلياس 
840
1984/02/21
عولمي حكيم 
841
1981/10/30
سايح عبد العزيز 
842
1986/03/06
سلامانيبوعلام 
843
1969/03/01
معروف  محمد 
844
1989/07/03
جدة محمد 
845
1981/05/26
نموش مصطفى 
846
1987/11/07
دويب إلياس 
847
1982/03/14
خيثر فاتح 
848
1973/03/14
صيقع أعمر 
849
1993/02/21
عرابي نبيل 
850
1975/08/21
مرهون كمال 
851
1980/02/17
مويليد علال 
852
1986/12/19
كركار حسين 
853
1987/07/17
حاجين فارس
854
1993/07/11
عيمان اغيلاس 
855
00/00/1986
شعبي زهير 
856
1987/01/25
فؤاد قنزار 
857
1990/06/10
جاوي بلال 
858
26/08/19879
ملوك  السعيد 
859
1993/03/14
بلعلوي نبيل 
860
1985/11/11
باشوش إلياس 
861
1980/08/11
بوشيشة بلقاسم 
862
1977/07/21
لعمروس رشيد 
863
1989/03/03
موساوي  مراد 
864
1971/01/14
شلابي عبد الكريم 
865
1969/09/08
جماح علي 
866
1977/04/11
دراج أحمد 
867
1986/06/05
هلال احمد
868
1973/09/28
عبد الرحمان عبد العزيز 
869
1975/06/25
لراتبي كمال 
870
1995/04/01
طاهري محمد 
871
1976/02/22
بلحوة محمد 
872
1987/08/07
ولعيد عيساوي 
873
1975/10/02
عيقون عبد الغاني 
874
1983/06/02
لعموري جلال 
875
1987/03/29
حمري طيب 
876
1973/03/02
كركود نور الدين 
877
1993/08/02
بوعمرية مبروك 
878
1986/04/18
جدي احسن 
879
1985/01/19
لعموري مصطفى 
880
1995/02/17
رميلي عبد الرؤوف 
881
1969/02/11
لهوازي بوجمعة 
882
1989/12/06
بلعربي حكيم 
883
1992/08/01
بلعربي مجيد 
884
1986/03/10
وليد منار مزاري 
885
1988/03/12
سعدات رابح 
886
1985/01/15
مولود اوفني 
887
1978/08/22
قروش عبد الوهاب 
888
1993/04/30
رزقان سمير 
889
1979/05/16
رزيق أحمد 
890
1973/02/12
كرور كريم 
891
1992/09/29
خلادي فاتح 
892
1989/01/16
دحماني زين العابدين 
893
1995/09/29
بن قراب أنور 
894
1972/04/19
أقنوش جلال 
895
1979/07/22
شبوب عز الدين 
896
1981/11/03
مريشة موسى 
897
1973/07/10
ترقو حميد 
898
1983/10/29
بلعليا عبد الحق 
899
1983/05/08
بوشلاغم محمد 
900
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/08 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل: حـارس
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1978/08/25
سلامي حليم 
901
1979/12/08
ميهوبي حسين 
902
1993/11/22
شريفي اعمر 
903
1988/03/09
بلعياضي تقي الدين 
904
1970/10/26
عمراني شريف 
905
1974/10/01
حمداني حكيم 
906
1969/02/18
توات محمد 
907
1989/04/04
وادي مرابط محمد 
908
1983/08/25
قيتي سيد علي 
909
1985/04/03
ديب عبد النور 
910
1973/04/22
قاسم علي 
911
1994/06/21
العوفي فؤاد 
912
1974/10/05
خليفي عبد القادر 
913
1967/12/14
رزيق رمضان 
914
1982/01/30
حمداني علي 
915
1979/07/03
باعلي مرزاق 
916
1986/10/24
راقب صادق 
917
00/00/1990
قليل حماني 
918
1991/03/13
سالمي علي 
919
1974/03/27
ميدون عز الدين 
920
1973/03/09
رزيق عليوي 
921
1990/08/02
خيتر علي 
922
1990/10/29
عيدات ثابت 
923
1981/02/15
زاوي طارق 
924
1992/11/24
مصباحي حمزة 
925
1987/12/07
بوعمرية رشيد 
926
1984/11/10
عباد سفيان 
927
1984/01/22
أوديع إذير 
928
1976/05/17
عنتر أمحمد 
929
1987/01/18
بن زيتون نصر الدين 
930
1984/02/17
سعدي محمد 
931
1994/02/23
عشرين عادل 
932
1986/10/05
دويدي ياسين 
933
1980/06/07
حديوش مراد 
934
1992/11/09
بوزيد بلال 
935
1986/09/11
خلافي فضيلة 
936
1984/02/09
سماعيل حكيمة 
937
1986/01/12
صعدلي  سعد
938
1977/07/18
مشاش سليمان 
939
1978/12/10
ربوح الوناس 
940
1992/04/02
ربوح سفيان 
941
1984/04/29
بوخالفة العيد 
942
1984/02/05
ياسين خدام 
943
1985/08/26
زايدي صديق 
944
1980/01/02
باكيري إلياس 
945
1979/08/03
عشيط عمر 
946
1987/01/01
عولمي حكيم 
947
1973/04/05
زيوي  عبد الله 
948
1988/08/15
قندوزي مصطفى 
949
1987/02/10
غانمي جمال 
950
1967/10/29
العمري أرزقي 
951
1989/11/14
نوري أمينة 
952
1981/05/25
بلهول صالح 
953
1992/05/16
عمار عبد الكريم 
954
1990/10/29
معوش هشام 
955
1975/04/24
حجوط سماعيل 
956
1976/10/05
بن عون محمد 
957
1982/03/27
بن عون صفيان 
958
1991/05/15
محمد مرابط  كمال 
959
1992/12/26
خالدي عبد العزيز
960
1984/06/23
عقال ساعد
961
2016/12/28
مقلولي حسين
962
1990/02/14
قصوري عبدالحليم
963
1990/09/21
العباسي حسام
964
1970/04/23
قلاتي فاطمة
965
1971/01/06
قطاف كمال
966
1981/04/20
عمراني مراد
967
1981/11/01
عتيق أعمر
968
1972/03/30
سعدات جلول
969
1980/12/09
لعريبي حمود 
970
1983/11/18
طاجين كمال 
971
1984/02/18
شباب احسن
972
1987/02/12
فارحي محمد
973
1974/11/24
زواوي محمد
974
1990/01/09
خادر حمزة
975
1973/06/28
قالية عبد الرحمان
976
1983/11/14
سعيداني عبد اللطيف
977
1987/03/07
قرفوف سيدعلي
978
00/00/1985
صديقي سفيان
979
1976/02/23
بوعافية جلول
980
1990/11/25
بن شيخ محمد
981
1993/02/01
رحماني سيدعلي
982
2016/12/28
عبددو حميد
983
1978/12/02
قبايلي كمال
984
1990/01/23
بوعزة رابح
985
1982/12/03
طالبي  سليمان
986
1994/04/24
رميدي خالد بن الوليد
987
1991/05/29
طالبي عزيز
988
1979/10/07
لودنين بوعلام
989
1990/05/18
ميدات السعيد
990
1973/06/15
لوصيف قطاف 
991
1979/12/09
جورديخ عبد العزيز 
992
00/00/1983
فرحي سيساني
993
1978/04/09
طلال رشيد
994
1970/10/26
بن حدة  الخير
995
1990/05/11
لودنين حمزة
996
00/00/1975
الشيخ صديق
997
1991/09/19
زيرق محمد
998
1992/03/20
عيفة حسين
999
1988/12/16
سعدات اسماعيل 
1000
1976/09/14
وادي مرابط لخضر
1001
1989/09/23
خلفاني اعمر
1002
1979/09/09
مزياني حكيم
1003
1981/01/12
ساعد اوصيف
1004
1973/01/21
العوفي حسين
1005
1984/10/20
بلعربي السعيد
1006
1975/02/22
عيد رشيد
1007
1976/03/06
حجاج قويدر
1008
1976/04/12
منصر عبد الحميد
1009
1975/02/27
باهي حموش
1010
00/00/75
صايفي عاشور
1011
1981/03/25
زكراوي سليمان
1012
00/00/1976
عليوات مالك
1013
1981/03/03
موساوي اعمر
1014
1979/04/12
بلعيدي احسن
1015
1988/10/04
سليماني ياسين
1016
1983/05/29
سيدهم طارق
1017
1970/03/23
عمران رشيد
1018
1981/04/04
شيبان مولود
1019
1976/02/16
بلعربي حسين
1020
1978/10/25
عبد الرحمان بدر الدين
1021
1973/02/14
قالية مسعود
1022
1976/02/17
فنري حسين
1023
1989/08/10
لعريبي كريم
1024
1982/12/29
بوطال محمد
1025
1986/11/02
عيس محمد
1026
1992/09/19
شويح حكيم
1027
1989/04/04
رزقي محمد
1028
1988/09/11
معيز امين
1029
1982/05/04
بن نويوة احمد
1030
1975/03/04
غماري صادق
1031
1982/04/16
قحام كهينة
1032
1976/04/26
قحام انيسة
1033
1988/11/15
سلامي العيد
1034
1992/10/23
نواح بلال
1035
1990/04/20
غول محمد 
1036
1994/10/26
حمداش نسيم
1037
1983/11/08
بهلولي احمد
1038
1994/02/17
موزاوي عبد الرزاق
1039
1993/06/27
احرس نسيم
1040
1972/12/29
حامد خوجة عثمان
1041
1982/01/31
العايدي ابراهيم
1042
1978/01/25
شرقي جلول
1043
1995/01/31
بوعزة محمد لمين
1044
1982/05/23
فاسي مراد 
1045
1985/01/17
بوزيني ساعد
1046
1991/11/09
بوعمرية يوسف 
1047
1987/06/11
بوقرنين فريد 
1048
1988/09/02
قارو صالح 
1049
1981/07/24
جلاوي كمال 
1050
1971/03/08
ذيب قويدر
1051
1983/08/10
داني كريم 
1052
1985/01/12
مصطفاوي أيوب 
1053
1997/12/19
بلقاسم رشيد 
1054
1987/11/29
تبيب حسان 
1055
1986/05/27
بوتمر محمد
1056
1973/01/30
عزي مقران 
1057
1980/01/02
جفال حميد 
1058
1976/11/13
عبدلي مراد 
1059
1991/01/04
بوعيشة عبد الكريم 
1060
1993/05/17
بداني لخضر 
1061
1978/07/05
عشعوش مراد 
1062
1982/11/08
دحماني نبيل 
1063
1990/09/01
بداني قادة 
1064
1992/09/14
لعيدي عبد الحفيظ
1065
1981/03/21
مبرك رياض 
1066
1981/02/16
بوقرة رشيد 
1067
1993/12/14
دقي يونس 
1068
1981/08/23
طيبي عبد الرحمان 
1069
04/03/197
بوعلي محمد 
1070
1991/04/21
بوقنة سمير 
1071
1991/11/11
فرحي علي 
1072
1972/12/14
معاطة جمال 
1073
1986/08/10
حمداش توفيق 
1074
1990/09/09
دواجي محمد لمين 
1075
1980/11/30
الكرليدي  أحمد
1076
1976/04/15
بوبعيش حسين 
1077
1983/11/14
ناوي توفيق 
1078
1986/08/11
مخلوف علي 
1079
1977/08/31
حساني سنوسي 
1080
1990/10/07
أوشعبان كمال 
1081
1993/01/14
سيار عبد الرحيم 
1082
1991/09/27
ماني منير 
1083
1982/05/03
بلقاسم محمد شريف 
1084
1967/08/18
ويش محمد وحيد 
1085
1985/08/21
جدي فؤاد 
1086
1982/10/04
زرموق فريد 
1087
1988/05/09
الورعادي زوبير 
1088
1985/04/18
لعلى سليم 
1089
1989/05/31
عامر هشام 
1090
1986/05/09
روابح رمضان 
1091
1983/11/03
قالي زرارقة عز الدين 
1092
1991/09/25
ميساوي مولود 
1093
1985/05/31
برنو توفيق 
1094
1983/01/01
كنوش ناصر
1095
1982/12/14
جعدي حكيم 
1096
1982/01/16
زهواني مصطفى 
1097
1986/07/22
سليماني كريم 
1098
1983/08/24
قارتي عيسى 
1099
1991/03/30
كحلوش خالد 
1100
1989/04/27
رويبات حسان 
1101
1968/11/11
مزيان عبد القادر 
1102
1995/12/24
بن حامد محمد 
1103
1982/04/04
فاسي حسين 
1104
1982/07/01
زيرق نسيم 
1105
1986/12/26
بوبحيرة إسماعيل 
1106
1991/04/12
سحنون سيد علي 
1107
1968/04/21
غماتي صادق 
1108
1981/07/25
غشام عمرو 
1109
1979/01/20
بلحارت سماعيل 
1110
1977/06/21
يونسي نور الدين 
1111
1982/02/09
طاهري توفيق 
1112
1992/06/10
بختي العياشي 
1113
1975/09/24
طالي معمر بوعلام 
1114
1980/07/01
بوسعد سماعيل 
1115
1981/03/22
تودرت أعمر 
1116
1973/10/14
سيد أحمد رضوان 
1117
1973/12/10
حمداوي فايزة 
1118
1991/04/09
بن طاهر محمد لمين 
1119
1983/01/21
نعمان سليم 
1120
1985/09/23
مسعدي سفيان 
1121
1981/01/21
فراجي مراد 
1122
1964/12/17
عبددو محمد 
1123
1973/01/21
زوقاري عثمان 
1124
1978/03/28
دوار رشيد 
1125
1992/12/31
كرمية يوسف 
1126
1979/05/27
قنون محمد 
1127
1980/08/08
مرزوق طه 
1128
1973/01/24
خنفوس سماعيل 
1129
1986/01/09
بلقاسم صالح 
1130
1982/11/18
بلقاسم يسين 
1131
1976/01/01
هبول بوثلجة 
1132
1977/10/04
زوبة رشيد 
1133
1997/02/04
حباس حمزة 
1134
1985/06/04
فاسي إبراهيم 
1135
1995/09/27
بن قراح عبد الباسط 
1136
1980/12/06
قلال سعيد 
1137
1977/06/09
تالي قويدر 
1138
1994/09/24
عياد أحمد 
1139
1989/06/28
دحماني سفيان 
1140
1986/03/02
عمروش مرااد
1141
1982/02/28
خباش ردوان 
1142
1985/08/06
خوريفي موسى 
1143
1989/07/04
عميري عماد 
1144
1976/06/07
خيمود علي 
1145
1978/01/21
رحموني رشيد 
1146
1979/01/12
بن عامر بشير 
1147
1980/04/22
قمراوي جمال 
1148
1982/07/19
نادي عز الدين 
1149
1982/02/20
نجوعي محمد 
1150
1970/09/09
بوترعة مليكة 
1151
1998/12/19
زناقي بشرى 
1152
1989/03/07
زايدي رابح 
1153
1987/07/25
غضبان بلال 
1154
1988/07/09
هدير بلعيد 
1155
1978/10/14
ذيب كمال 
1156
1986/08/24
قحام أحمد 
1157
1986/12/21
مزين رشدي 
1158
1978/07/27
جلوط حسن 
1159
1981/08/08
بن شليقة ناصر 
1160
1986/12/07
عيس رشيد 
1161
1965/01/20
صبور محمد 
1162
1978/04/10
حمداش ناصر 
1163
1985/10/19
بوقريد محمد 
1164
1978/07/01
سليمي أحسن 
1165
1975/12/19
بن عبدي بوعلام 
1166
1979/12/09
أزرراق مصطفى 
1167
1976/05/14
مشان مراد 
1168
1981/12/29
عشيط محمد أمين 
1169
1993/11/02
مسعيد عبد السلام 
1170
1982/12/23
عباس سليمان 
1171
1989/12/14
معوش بلال 
1172
1971/06/01
مسعادي بن علية 
1173
1990/07/23
بن شيبوط الطيب 
1174
1987/12/09
باش سمير 
1175
1993/08/06
يزيد بوزيد 
1176
1992/02/06
زايدي سعيد 
1177
1992/09/25
رحمي حسين 
1178
1977/02/23
مداني عز الدين 
1179
1992/07/30
نورين أسامة 
1180
1982/03/19
عقيل عمرو 
1181
1982/06/29
شيخ محمد عبد الصمد 
1182
1993/11/23
مسيلي حمزة 
1183
1980/05/03
مسيلي موسى 
1184
1974/06/04
مامش أسعيد 
1185
1977/10/16
باش سليمان 
1186
1977/07/06
رخروخ محمد 
1187
00/00/1985
ثعلوب مراد 
1188
1993/01/10
راشدي علي 
1189
1980/01/07
بوكاسي جمال 
1190
1986/12/07
شعبي عادل 
1191
1989/09/11
رحلي عبد النور 
1192
1989/04/30
رحلي سالم 
1193
1983/01/15
تالي موراد 
1194
1982/04/10
حلوان محمد 
1195
00/00/1970
بوتغماس محمد
1196
1975/12/28
سوفي محمد 
1197
1975/06/03
محفوف بوعلام 
1198
1969/03/20
سجال عبد الرحمان 
1199
1983/04/11
مزياني رشيد 
1200
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/09 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل: حـارس
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1971/02/17
محمدي كمال 
1201
1985/01/17
بوزيني رابح 
1202
1991/12/03
قارة رشيد 
1203
1983/05/15
ماني خالد 
1204
1976/11/15
ماقري عبد الكريم 
1205
1973/11/18
ركيبي فريد 
1206
1996/07/13
عاشور علي 
1207
1977/10/21
حميدي كريمو 
1208
00/00/1977
سياسي الهاشمي 
1209
1982/03/17
جقبوب سعود
1210
1981/09/07
صاش محمد 
1211
1988/11/07
لعبيد يوسف 
1212
1991/02/18
لامي جهاد 
1213
1969/02/08
بوعروج عبد القادر 
1214
1988/02/17
ميهوبي عبد اللطيف 
1215
1985/01/26
بلخيري عبد المالك 
1216
1979/02/27
لونيسي كمال 
1217
1972/10/26
شرقي عبد النور 
1218
1990/12/06
قرفوف هشام 
1219
1993/11/17
كسالمي أحمد 
1220
1991/09/11
بن زيتون أحسن عبدو
1221
1975/06/24
حمداني أعمر 
1222
1988/03/19
غزالي محمد 
1223
00/00/1965
عباس معمر
1224
1988/08/09
جيلالي عزيز 
1225
1971/03/30
مالك حميد 
1226
1977/02/23
زايدي رشيد 
1227
1972/12/05
بلعريبي دحمان 
1228
1985/10/19
كرفاح جمال 
1229
1986/01/14
حميشي كريم 
1230
1987/06/10
شحيليطة أحمد
1231
1991/05/30
بومدهل حسن
1232
1975/12/28
سوفي محمد 
1233
1982/01/18
كريم سعيد 
1234
1979/04/14
ربيع حسان 
1235
1980/04/21
عزوز مشري سالم
1236
1975/05/27
سعداوي الهادي 
1237
1991/01/04
قناوي أمين 
1238
1981/04/25
مردود جمال 
1239
1989/08/13
أحرس هشام 
1240
1979/10/18
بوركاب سميرة 
1241
1984/12/20
حشاني فاتح 
1242
1984/07/19
عوادي عبد الغني 
1243
1992/09/04
فرقاني أمين 
1244
1994/08/16
إدحماني محمد لمين 
1245
1974/07/09
عنون عالم 
1246
1988/10/10
رحيم عبد القادر 
1247
1990/03/26
غول أحمد 
1248
1978/01/28
صاش محمد 
1249
1993/05/31
بوقرن كمال 
1250
1982/12/15
معيوف كمال 
1251
1986/01/01
ريان رياض 
1252
1980/08/23
موسوس فيصل 
1253
1973/09/19
برابح ناصر
1254
1983/10/26
قصاري حمزة 
1255
1975/02/11
أنهيتي رشيد
1256
1988/05/15
خالدي سمير
1257
1974/09/25
سحنون بوعلام 
1258
1999/01/15
مستغانمي هشام 
1259
1974/05/13
فطاش أحمد
1260
1989/05/16
سلامي حمزة 
1261
1979/03/07
بوزيدي أحمد
1262
1989/09/07
عزيري يوسف 
1263
1970/02/12
صبور محمد 
1264
1972/10/07
بوداود أحمد 
1265
1993/09/20
عيساني براهيم 
1266
1988/02/20
قحام نعيمة 
1267
1979/06/29
مباركي خالد 
1268
1979/09/14
برقاش كمال 
1269
1985/04/23
عالم مالك 
1270
1987/11/01
بناي مولود 
1271
1985/12/04
حملاوي يوسف 
1272
1988/08/14
لريك فتحي 
1273
1993/09/29
رويبات عبد الغني
1274
1993/03/06
عبد الحق عبد الرحمان 
1275
1977/08/06
موزاوي محمد
1276
1991/11/26
صناعي إبراهيم 
1277
1978/02/06
صايت العيد 
1278
1991/11/08
بوبعيش إيدير 
1279
1984/02/05
بلكحل رشيد 
1280
1980/05/06
معوش عبد الكريم 
1281
1995/09/01
محاد عبد الحق 
1282
1994/02/28
زواغي عزيز 
1283
1991/10/12
دبياني محمد 
1284
1985/08/11
محفوظ بوعلام 
1285
1973/06/14
بن محفوظ مسعود 
1286
1994/09/27
بورويبة أحمد 
1287
1983/08/13
إدحماني رابح 
1288
1995/03/10
بوسلاح رضوان 
1289
1989/01/03
عميري إبراهيم 
1290
1968/05/31
بوخلف محمد 
1291
1983/05/19
جميل حسان 
1292
1986/02/22
سعدي فاتح 
1293
1986/09/21
حدو عبد الحق
1294
1986/01/19
لوصيف مراد
1295
1984/07/21
يماني الأمين 
1296
1980/08/15
تاتي حسن 
1297
1981/12/06
فادلي محند
1298
1985/12/09
تريدي جلول 
1299
1985/07/26
نبهي نور الدين 
1300
1989/01/20
قاني عماد 
1301
1985/04/25
بن يحي فوزي 
1302
1987/03/04
ميهوبي عبد الرزاق 
1303
1970/05/19
شافني مولود 
1304
1992/09/26
راشدي بشير 
1305
1973/05/18
طرافي حكيم 
1306
1982/07/15
نورين جعفر 
1307
1976/03/19
أيت إكان نبيل 
1308
1971/01/12
قصابي أحمد
1309
1977/03/03
تامورت نعيم 
1310
1992/07/08
فجخي علي 
1311
1978/08/23
حفناوي فؤاد صبري 
1312
1987/07/01
ولد علي كمال 
1313
1974/09/07
ربيع سمير 
1314
1989/10/30
بوجملين محمد 
1315
1985/10/28
جعفر خوجة سليم 
1316
1967/04/11
غازي العيد 
1317
1966/03/27
شعبان لخضر
1318
1980/08/11
تالي مراد
1319
1979/05/05
هاشمي مراد
1320
1992/11/02
بن عبد الله محمد
1321
1978/09/01
تالي أعمر 
1322
1975/08/31
دراج كمال 
1323
1969/09/15
بلقاسم عبد الناصر 
1324
00/00/1990
قليل حماني 
1325
1974/02/17
باش عثمان 
1326
1984/05/31
قحام محمد
1327
1978/11/20
مشتاق مسعود 
1328
1983/01/25
دربال شفيق 
1329
1980/07/23
تريبش سعيد 
1330
1986/07/26
فقيدي بن يوسف 
1331
1981/01/19
رابحي عزيز 
1332
1978/02/10
ضيف نور الدين 
1333
00/00/1973
عثماني الحاج 
1334
1996/10/27
كروش عادل 
1335
1981/01/05
بركان جمال 
1336
1982/12/21
زرور حسين 
1337
1994/05/16
رزقي أمين 
1338
1979/03/25
عبددو كريم 
1339
1991/10/27
عبددو سفيان 
1340
1983/11/11
الحاج عيسى حسان 
1341
1988/09/28
رافد محمد
1342
1992/10/13
هبول صالح 
1343
1987/09/02
عبدات حمزة 
1344
1990/03/28
نعمان فارس 
1345
1990/11/26
بوشدة نبيل 
1346
1972/07/08
غماري علي 
1347
1983/08/30
فرقاني مصطفى 
1348
1995/02/07
صبيعات حكيم 
1349
1998/09/15
هني رشيد 
1350
1971/12/04
ماضوي بوعلام 
1351
1990/01/20
درايفي خالد 
1352
1972/01/12
عليوات محمود 
1353
1980/04/03
بن قاسيمي عبد الرؤوف
1354
1990/09/06
زواني توفيق 
1355
1974/01/11
داني حميد 
1356
1971/03/13
يماني جمال 
1357
1967/01/19
ميدون مسعود 
1358
1989/03/27
عميري نبيل 
1359
1978/08/16
قصاري علي 
1360
1985/05/30
يونسي سمير 
1361
1981/01/09
يحياوي محمد 
1362
1980/11/11
فراجي محمد 
1363
1982/01/29
جوهري محمد 
1364
1995/07/05
بريش عمر 
1365
1990/12/25
نوي أحمد
1366
1972/12/07
عزي أكلي 
1367
1990/07/18
قنداز مولود 
1368
1989/12/27
طهراوي بوعلام 
1369
1985/07/20
بوداود شريف 
1370
1991/02/09
قاسي لخضر 
1371
1988/01/31
جربال بوعلام
1372
1982/08/27
بوعفو رشيد 
1373
1988/01/09
قانة يحي 
1374
1988/05/27
حدوش لياس 
1375
1986/09/27
بلعيدي عاشور 
1376
1972/11/20
أبركان عمرو 
1377
1994/05/18
بوجاوي حسين 
1378
1988/10/15
كنوش يوسف 
1379
1990/09/25
بعنون مولود 
1380
1993/04/28
إسماعيل جديع 
1381
1987/02/25
بعنون حميد 
1382
1993/03/12
حجار مرهون نور الدين 
1383
1996/02/21
مهاية هشام 
1384
1996/05/09
زايدان حسين 
1385
1967/08/24
بلقاسم علي
1386
1989/02/02
العربي توفيق 
1387
1981/11/06
عبديش جمال 
1388
1975/02/06
زهواني عبد القادر 
1389
1985/03/31
مزياني سعيد 
1390
1973/11/12
لطرش عمر 
1391
1988/04/06
بوعمريران سفيان 
1392
1990/05/23
منصوري مصطفى 
1393
1986/04/05
شريد علي 
1394
1986/05/06
سعيفي رابح 
1395
1986/06/23
يزيد فتحي 
1396
1980/09/05
رحماني سمير 
1397
1992/04/22
قاسم حمزة 
1398
1969/08/20
بن حليمة حورية 
1399
1974/10/02
شرفاوي مليكة 
1400
1984/12/07
شعبي سمير
1401
1995/09/02
خالي رشيد
1402
1978/07/25
بوجريس زهير
1403
1979/01/30
بلبشير عادل
1404
1992/05/29
زروقي عبد الناصر 
1405
1995/07/18
يعقوب عبد الوهاب 
1406
1978/06/30
عقون سماعيل 
1407
1992/04/08
بوشراعين عز الدين 
1408
1978/01/09
بوزقزة عمر
1409
1967/04/17
العوفي محمد 
1410
1975/02/19
صعدلي كمال 
1411
1987/06/23
بولعراس فاتح 
1412
1974/07/14
قراش الويزة 
1413
1982/12/23
خيثر ميلود 
1414
1985/06/16
عزي صالح 
1415
1980/05/11
شيخ ساعد 
1416
1973/04/18
بورحلي لعموري
1417
1982/04/13
قرواز نصيرة 
1418
18/061983
بوعمريران براهيم 
1419
1986/05/13
بوعمريران محمد 
1420
1975/01/26
مسلم نور الدين 
1421
1984/09/05
بوذراع علي 
1422
1985/01/02
يراري إبراهيم 
1423
1977/04/17
بناي ساعد 
1424
1979/05/07
نجار عبد الكريم 
1425
1984/04/27
نالي وليد 
1426
1991/10/15
خديس محمد رفيق 
1427
1984/06/14
بلقاسم محمد 
1428
1993/07/23
قطاف سيهام 
1429
1993/01/13
هجرسي عيسى 
1430
1981/05/01
حباس السعيد 
1431
1990/04/11
زيوش رابح 
1432
1985/04/01
عزي علي 
1433
1989/01/08
فاقد ياسين 
1434
1991/10/15
مصاور أسامة 
1435
1997/11/01
بوجناح سارة 
1436
1974/11/26
علي تودرت إيدير 
1437
1988/01/16
يوسف نسيم 
1438
1995/11/23
يونسي فايز
1439
1996/11/12
لونيس البشير 
1440
1987/08/14
بوديسة مصطفى
1441
1985/06/29
بوديسة جمال 
1442
1982/01/29
حمادي مجيد 
1443
1970/07/16
شاشة محمود 
1444
1989/06/10
لكحل مداني 
1445
1970/03/09
العمراني حسين
1446
1985/03/01
ذيب مختار
1447
1990/05/02
حزان بلعيد 
1448
1979/08/21
عدة علي
1449
1990/12/21
لاسن أكلي 
1450
1985/10/30
بلقاسمي رابح 
1451
1980/02/26
بلقاسمي محمد 
1452
1988/12/19
بوطاوس فارس
1453
1986/11/20
حداد عادل 
1454
1985/11/05
قليل أحمد 
1455
1985/12/03
ذياب جفال مراد 
1456
1989/08/27
عزيرة عبد العزيز 
1457
1992/03/27
سالمي نبيل 
1458
1977/02/13
عواس حميد 
1459
1988/06/21
قليل بلقاسم 
1460
1977/08/27
شلالي عبد الرحمان 
1461
1989/07/12
دويدي سامي 
1462
1989/04/09
دواجي إبراهيم 
1463
1984/03/27
بن يحي حكيم 
1464
1990/08/10
حدوش حمزة 
1465
1979/04/29
حماد رشيد 
1466
1992/03/21
دكاني عبد الرزاق 
1467
1992/09/10
روطان رابح 
1468
1987/02/07
نجاري طارق
1469
1986/05/06
كشوط سليم 
1470
1981/06/14
عبيد محمد 
1471
1978/11/06
أبركان محمد 
1472
1992/06/20
جواهرة أمير 
1473
1969/06/29
فاسي رابح
1474
1973/05/31
بلعباس سليمان 
1475
1971/08/18
جميلي يوسف
1476
1987/04/28
بليلي يعقوب 
1477
1985/06/19
قاسيمي عيسى
1478
1981/04/25
مردود جمال 
1479
1973/03/10
ناجم عبد الناصر 
1480
1988/09/19
ليعلاوي فاتح 
1481
1971/05/01
سلماني حكيم 
1482
1991/11/07
لونيس زكرياء
1483
1987/03/15
عازم لخضر 
1484
1989/04/27
عنصرحميد 
1485
00/00/1977
بوخالفة فتيحة 
1486
1980/04/16
محفوظ حميد 
1487
1978/11/01
عباد عادل 
1488
1979/03/04
مسلم ناصر 
1489
1978/02/18
عليم محمد 
1490
1981/10/03
باشا مصطفى 
1491
1990/11/21
بنور بلال 
1492
1989/03/04
رزقي بلقاسم 
1493
1981/10/09
 
محفوظ نجيب
1494
1982/04/06
سعيدي كمال
1495
1988/10/21
دحماني عادل 
1496
1979/05/20
ربيع محمد السعيد 
1497
1979/09/22
مجاني رشيد 
1498
1985/08/27
بوستة عادل 
1499
1981/05/13
عقيل رابح
1500
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عامل مهني من المستوى الثالث - طباخ الجماعات
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1987/04/29
همال سفيان
1
1996/07/27
زقاي مصطفى
2
1996/01/21
ريش نبيل
3
1985/10/20
طابوش احمد
4
1986/10/28
خيثر لخضر
5
1994/07/16
قرين نريمان
6
1992/02/06
رشيد سعيد
7
1988/08/04
غربي احسن
8
1992/11/10
طجيني كريم
9
1981/08/21
بوقريدة زينب
10
1989/09/24
باحمد سفيان
11
1990/11/15
عوف عماد الدين
12
1994/07/19
سعود خالد
13
1984/12/10
ولد مطاري كريم
14
1981/04/05
مرسلي عبد الغاني
15
1984/05/12
بوخاتم عبد الغاني
16
1986/01/01
دراج أمال
17
1982/11/03
سرور توفيق
18
1988/03/19
رحموني ميلود
19
1992/07/16
رواقي عبد الحق
20
1991/11/02
عميري لوصيف
21
1984/10/12
بصالح خالد
22
1981/07/02
صعدلي نبيل
23
03/05/19881
بودلال نورة
24
1983/09/25
مروك عمر
25
1994/12/24
قتال عزيز
26
00/00/1995
بوذرالي زهير
27
1990/06/15
صديق أسامة
28
1983/11/27
صباح حمزة
29
1991/05/15
محمد مرابط كمال
30
1994/04/02
العربي شريف شيماء
31
1985/10/01
ميمون حياة
32
1987/08/22
دحماني ليلى
33
1981/07/09
منصر مراد
34
1990/07/12
لعموري عبد الحكيم
35
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عامل مهني من المستوى الثالث - رصاص
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1991/06/27
جرالفية زهير
1
1992/07/12
وعلي ماسينيسا
2
1987/09/05
باشا رزقي
3
1986/03/08
شرقي عبد القادر
4
1990/07/20
بوسبعين عبد الغاني
5
1988/07/13
طهراوي ياسين
6
1990/04/08
أكساس جعفر
7
1990/11/18
شريفي طارق
8
1988/11/07
لعبيد يوسف
9
1977/11/17
العباسي يوسف
10
2013/11/17
العمري رابح 
11
1988/04/06
بوعمريران سفيان
12
1984/02/05
خدام ياسين
13
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عامل مهني من المستوى الثالث - بستاني
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1992/09/21
تاغزوت كريم
1
1989/09/13
ولد بوزيدي شهرة
2
1991/07/07
عوادي عثمان
3
1981/06/22
شويرف نورة
4
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عامل مهني من المستوى الثالث - مخزني
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1988/03/17
عليم عبيد
1
1992/04/01
دحماني خالد
2
1971/04/13
هلال مفتاح
3
1991/08/22
نشاف سفيان
4
1991/01/10
ناشف توفيق
5
1985/02/19
ضلاع مصطفى
6
1978/04/27
عماري محمد
7
1989/08/22
طهير فريد
8
1986/05/07
شحامي كريم
9
00/00/1973
بوشراعين فروجة
10
1987/02/20
بلقاسمي نسيمة
11
1972/03/29
مزوز حميد
12
1988/02/20
صياد حميد
13
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عامل مهني من المستوى الثالث - لحام
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1979/12/21
طالي معمر علي
1
1986/01/24
شابي نبيل
2
1979/01/31
بودراف أمحمد
3
1987/06/11
بوقرنين فريد
4
1983/04/06
عيساوي مراد
5
1977/10/11
هبول حميد
6
1971/03/03
جدة نور الدين
7
1976/05/21
درايفي سمير
8
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عون الوقاية من المستوى الأول
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1990/01/12
حيدب يوسف
1
1963/06/23
أيت قارة علي
2
1974/05/26
جوادي بوعلام
3
1971/10/14
يونسي عمر
4
1984/01/22
أوديع إيذير
5
1990/08/05
دراج محمد شريف
6
1985/10/15
بوطارن ناصر
7
1975/05/15
سوداني عبد الكريم
8
1968/04/23
عرابي محمد
9
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عون الوقاية من المستوى الثاني
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1972/01/05
تريدي رضا
1
1980/11/27
جليد نور الدين
2
1973/06/10
سايح ابراهيم
3
1984/04/07
قادوش محمد
4
1975/04/22
عماري رشيد
5
1983/08/31
عباس عبد الكريم
6
1977/12/17
تكيل عبد القادر
7
1982/02/18
بدران بوعلام
8
1976/10/02
بلونيس وهاب
9
1972/05/02
مزيان علي
10
1987/10/08
رقيق زين الدين
11
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عون الخدمة من المستوى الأول
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1984/01/16
هبول سليم
1
1977/09/01
شويرف دليلة
2
معهد التكوين المهني مليكة قايد مركز الامتحان
2017/03/05 تاريخ إجراء الاختبار
القائمة الاسمية للمترشحين للالتحاق بمنصب الشغل:
عون الخدمة من المستوى الثاني
ملاحظات
تاريخ الميلاد
اسم و لقب المترشح
الرقم
1986/01/24
شابي نبيل
1
1978/01/31
بوخاتم سعيدة
2
1982/01/31
هيشر صلاح الدين
3
1986/11/26
بوق

Cellule Informatique * Direction des Oeuvres Universitaires de BOUIRA *